BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Türkiye’nin Büyüme Programını Destekliyor

24 Temmuz 2014


WASHINGTON, 24 Temmuz 2014— Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye için 367,40 milyon Avro (500 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarındaki Paylaşılan Büyümenin Sürdürülmesi Kalkınma Politikası Kredisini (SSG-DPL) onayladı.

Kalkınma Politikası Kredisi, Türkiye’nin kalkınma hedeflerini esas almaktadır ve iki krediden oluşan Kalkınma Politikası Kredisi dizisinin ilkini oluşturmaktadır. Kredi, Türkiye’nin ülkede paylaşılan refahı arttırmada kilit öneme sahip olan sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin geçtiğimiz on yıllık dönemde kaydettiği büyüme kapsayıcı bir büyüme olmuştur; bununla birlikte, daha az uygun bir uluslararası ortamda bu kazanımlar riske girecektir. Bu DPL ile, Dünya Bankası Türkiye’nin gelirleri arttırma, istihdam yaratma ve sürdürülebilir altyapı inşa etme alanlarındaki başarılarını devam ettirme yönündeki yapısal reformlarını desteklemektedir.

Kalkınma Politikası Kredisi, rekabet gücünü ve şeffaflığı arttırma; istihdam artışını sürdürme ve kadın istihdamını arttırma; finansal kapsayıcılığı arttırma; ve ülkenin altyapısı için uzun vadeli ve kaliteli yatırımları çekmeye yönelik bir düzenleyici çerçeve oluşturma alanlarındaki reformları desteklemektedir. Spesifik olarak, SSG-DPL programı kapsamında desteklenen politikalar, stratejiler ve reform eylemleri aşağıdaki sonuçları hedeflemektedir:

Temel Direk A: kayıt dışı istihdamda azalma, bağımsız denetimden geçen şirket sayısında, yeni patent başvurularında, şirket tahvili ihraçlarında ve gelir vergisi beyannamesi sunan mükellef sayısında artış;

Temel Direk B: kadınların işgücüne katılma oranında, kamu ve özel kredi bürolarının kapsama oranında, ticari bankalardaki mevduat sahiplerinin sayısında ve kiralama penetrasyon oranında artış ve bireysel emeklilik planlarına otomatik kayıt uygulamasının getirilmesi;

Temel Direk C: elektrik üretim kapasitesine özel sektör tarafından yapılan yatırımlarda artış, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan ithal edilen gazın oranında azalma, Borsa İstanbul’un ve elektrik ve gaz piyasası katılımcılarının sermaye katkısı ile birlikte Elektrik Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesinin altyapısı üzerinde faaliyet gösterecek en az bir özel sektör yük taşımacılığı işletmesinin lisanslandırılması.

SSG-DPL, faiz oranı 6 aylık LIBOR artı değişken marj olan bir IBRD Esnek Kredisidir ve ilk 8,5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 15,5 yıllık bir nihai vadeye sahiptir.Medya İletişim
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2015/044/ECA

Api
Api

Welcome