Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BASIN BÜLTENİ

10. Kamu İhaleleri için Bilgi Değişim Platformu Toplantısı İstanbul’da Başlıyor

27 Mayıs 2014 Salı


ANKARA, 27 Mayıs 2014— Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Dünya Bankası 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da dört gün sürecek Kamu İhalelerinde Performans Ölçümü konulu Uluslararası Bilgi Değişim Forumuna ev sahipliği yapacak. Forum Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki 22 ülkeden 100’ün üzerinde satın alma uzmanını bir araya getirecek ve katılımcıların farklı ülkelerde kamu ihaleleri alanındaki son gelişmeleri öğrenmelerine olanak tanıyacak. Foruma Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut Gürses de katılacak.  

Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslami Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası tarafından SIGMA ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı Kamu İhaleleri için Bilgi Değişimi Platformu toplantılarının bu yıl onuncusu gerçekleştiriliyor.

Dünya Bankası ECA Bölgesi Operasyonel Hizmetler ve Kalite Direktörü Samia Msadek şöyle konuştu: “2005 yılında Kamu İhaleleri Forumunun başlatılması Dünya Bankası tarafından sağlanan destek bakımından önemli bir andı. Bu forum bizlerin tüm bölgedeki kamu ihaleleri ile ilgili ortaklarımızla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında temel bir öneme sahiptir.”

Katılımcılar aşağıdaki üç ana boyutta kamu ihalelerinde performans ölçümü alanındaki ilerlemeleri dinleyecekler ve deneyimlerini paylaşacaklar: (i) kamu ihalelerine ilişkin yasal çerçevenin ve uygulamaya yön veren kurumların ve süreçlerin güçlü yönlerinin ulusal ve sistem düzeylerinde değerlendirilmesi; (ii) bakanlıklar, yerel yönetimler ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi ihale düzenleyen idarelerin riskleri yönetme ve kalite ve verimliliği arttırmak için karmaşık ihale yöntemlerini uygulama kapasitelerinin değerlendirilmesi ve (iii) bir ihalenin sonuçlarının ve daha sonraki sözleşme uygulamasının paranın değerini sağlayıp sağlamadığını tespit etmeye yönelik sözleşme düzeyindeki değerlendirmeler.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Güçlü kamu ihale sistemleri, iyi işleyen kamu mali yönetim kurumları ve kamu sektöründe iyi yönetişim için merkezi öneme sahiptir. Şeffaf ihale dokümanları ve süreçleri, kuralları koyacak ve uygulanmalarını izleyecek bağımsız bir ihale kurumu, katılımcı teklif sahiplerinin şikayetlerini dinleyecek bağımsız bir temyiz organı, kapasite oluşturmaya ve yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar kurala dayalı bir ihale sisteminin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamada kilit öneme sahiptir.”

Yirmi üç farklı panel oturumunda, Performans Ölçümünden Performans Göstergelerinin geliştirilmesine ve Başarının Ölçülmesinden Karşılaştırmaya kadar kamu ihalelerinin farklı yönleri hakkında uzmanlar Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Rusya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna Özbekistan’da uygulanan kamu ihale politikaları ile ilgili deneyimlerini paylaşacaklar. Hollanda, İtalya, AB, OECD, SIGMA, EIB, WTO ve diğer Kosponsor temsilcileri de sunum yapacaklar.

Platform “Kamu İhaleleri için Bilgi Değişim Platformunun çıtası nasıl yükseltilebilir?” başlıklı bir sonuç panel tartışması ve katılımcı tüm ülkelere önümüzdeki döneme yönelik bir aksiyon planı sunumu ile sona erecek.Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2014/10/TR

Api
Api