Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BASIN BÜLTENİ

Genel Sağlık Sigortasının Başarılı Şekilde Uygulanması için Gerekli Olan Politika Liderliği, Dünya Bankası ve Japonya Çalışması Görüşleri

06 Aralık 2013 CumaKapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye yönelik olarak 11 ülkedeki genel sigorta ile bağlantılı bulgular

TOKYO, 6 Aralık 2013 – Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyümeye Yönelik Genel Sağlık Sigortası (UHC) Global Konferansı bu gün Japonya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu konferans, Japonya-Dünya Bankası Grubu UHC Ortaklık Programı (Ortaklık Programı) kapsamında Dünya Bankası Grubu ve Japonya Hükümeti tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmiştir. Ortaklık Programında, Japonya ve diğer ülkelerin UHC ile ilgili deneyimlerinden ders çıkarmak amacıyla, Japonya da dahil olmak üzere 11 ülkedeki sağlık politikaları ve programlarının sistematik analizine destek verilmiş. Bu şekilde, UHC politika ve stratejilerini desteklenmeye yönelik olarak düşük ve orta gelirli ülkelerdeki artan talebe cevap verilmesi amaçlanmıştır.  

İki yıllık ortaklığın sonunda, UHC’ye ilişkin olarak karşılaşılan zorlukların ve elde edilen deneyimlerin ülkeler arasında paylaşılması ve Japonya’nın deneyim ve bilgilerinin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık düzeyinde bir konferans düzenlenmiştir. Bugünkü konferansta açıklanan 11 ülkeyi içeren çalışmada genel sigorta programının vatandaşların sağlık ve refahını geliştirebileceği ve kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyebileceği kanaatine varılmıştır.  Çalışmada yer alan ülkeler (Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Fransa, Gana, Endonezya, Japonya, Peru, Tayland, Türkiye ve Vietnam) köklü reformlar yapmakta ve genel sigorta yolunda farklı aşamalarda olan ülkelerin karşılaştığı bazı zorluklar ve fırsatlar için değerli öngörüler sunan dersler ortaya çıkmaktadır. 

Ülke çalışmalarının kilit politika mesajı göstermektedir ki; UHC başarılı bir şekilde benimsenmesi ve genişletilmesi için:(1) güçlü politika liderliği ve uzun vadeli taahhüt;(2) adil sigorta kapsamı; (3) UHC’nin mali açıdan sürdürülebilirliği; (4) sağlık iç gücünün arttırılması ve (5) güçlü bir birinci basamak sağlık hizmetine yatırım yapılması gereklidir.

Bugünkü konferans, sağlık bakanlarını, Dünya Sağlık Örgütünün Genel Müdürü dahil olmak üzere çok tarafları kurumlardan paydaşları,  akademisyenleri ve sivil toplum örgütlerini UHC aracılığıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya getirmiştir.  Konuşmacılar arasında başlıca şu kişiler yer almaktadır: Japonya Başbakan Yard. Ve Maliye Bakanı Taro Aso; Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida; Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Norihisa Tamura ve Dünya Bankası Grubu Başkanı Dr. Jim Yong Kim. 

Açılış oturumunda, Japonya Başbakan Yard. ve Maliye Bakanı Taro Aso şunları ifade etmiştir: “Global sağlıkta önemli değişiklikler kaydedilirken, genel sağlık sigortasının önemli giderek artmaktadır. Japonya II. Dünya Savaşının ardından genel sağlık sigortasını başarılı bir şekilde uygulamıştır ve sağlık sistemi, sağlık ve üretken bir orta sınıfın genişlemesine büyük katkıda bulunmuş ki; bu da ekonomik büyümeyi desteklemiştir.”  Taro Aso ayrıca şunu da vurgulamıştır: “Adaletin sağlanması, tıbbi hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve mali sürdürülebilirliğin devam ettirilmesi için genel sağlık sisteminin oluşturulmasının ardından reformların devam etmesi şarttır.” 

Dünya Bankası Grubu Başkanı  Jim Yong Kim; “Bugün, gelişmekte olan ülkelerde genel sigorta kapsamını başarıyla uygulamaya yönelik kapsamlı sağlık reformlarını üstlenme yönünde önemli düzeyde ve gittikçe artan bir hareket mevcuttur,” demiştir ve açılış oturumunda şunları ifade etmiştir: Bu vaka çalışmalarında elde edilen ümit verici mesaj, sağlık sigortası kapsamı dar olan düşük gelirli ülkelerin dahi UHC’yi amaç edinebileceğidir; ki bu da aşırı yoksulluğun 2013 yılına kadar sona erdirilmesine ve yüksek ve paylaşılan refaha yönelik global hedeflerin merkezi niteliğindedir.”

Çalışma ayrıca, ülkelerin UHC hedefine doğru ilerledikçe, rekabete dayalı talep ve ödünlerle karşılaştığını ve bunun da söz konusu ülkeleri, kapsamın geliştirilmesi veya daraltılması arasında bir seçim yapmaya zorladığını göstermektedir. Kapsamı genişletme konusu yüksek düzeyde başarı sergileyen ülkeler, sürekli öğrenmekte ve dünya çapındaki en iyi bilgi ve kanıtları esas alarak bir yaklaşım benimsemektedirler. Ülkelerin UHC’de başarı elde etmelerine yönelik tek bir yol olmasa da, tüm ülkeler, kendi yollarını planladıkça ve ayarladıkça, birbirilerinin deyimlerinden bir şeyler öğrenebilirler.  Hayat kurtarma, sağlık harcamalarındaki sarmalın azaltılması ve paranın karşılığının gösterilmesine yönelik olarak belgeleme, değerlendirme ve ülkeler arasında paylaşımda bulunma gibi uygulamaların tamamı ülkelerin en maliyet-etkili müdahalelerde bulunmasına yardımcı olma konusunda önemli rol oynamaktadır.

Japonya-Dünya Bankası Grubu UHC Programı hakkında

Japonya’nın UHC alanındaki başarısının 50. Yıldönümünün kutlanmasının ardından, UHC politika ve stratejilerinin tasarımı ve uygulanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkelerdeki artan teknik danışmanlık  talebine cevap verilmesi  amacıyla, Japonya Hükümeti ve Dünya Bankası Grubunun ortak çabalarıyla Japonya-Dünya Bankası Grubu UHC Programı oluşturulmuştur.

Medya İletişim
Dünya Banksı Grubu
Patricia da Camara
tel : +1-202-473-4019
pdacamara@worldbank.org
Maliye Bakanlığı - Japonya
Akito Takahashi
tel : +81-3 3581-8033
akitotakahashi@mof.go.jp
Tetsuro Morimoto
tel : +81-3 3581-8033
tetsuromorimoto@mof.go.jpBASIN BÜLTENİ NO:
2014/220/HDN

Api
Api