BASIN BÜLTENİ

Ekonomiler vergi uyum sistemlerinde reformlar yapmaya devam ederken, küresel olarak vergi oranı politikaları değişkenlik gösteriyor

19 Kasım 2013 SalıMoskova, 19 Kasım 2013 — Dünya Bankası ve PwC tarafından hazırlanan yeni bir rapor göre, dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler vergi gelirlerini arttırma ve büyümeyi teşvik etme arasında bir denge kurmak için çeşitli politikalar benimsiyorlar. Bu yıl 14 ekonomi örnek bir şirketin toplam vergi yükümlülüklerini veya vergi miktarını önemli ölçüde arttırırken, 14 ekonomi ise düşürdü. Dünyanın çoğu bölgesinde, bir şirketin  vergi olarak ödemek zorunda olduğu miktardaki düşüş oranı yavaşlamaya devam ediyor. Çalışma ayrıca ilk olarak gerçekleştirildiği dokuz yıl öncesinden bu yana kurumsal vergi gelirleri sürekli olarak düşerken, şirketlerin üstlendikleri işgücü vergilerinin daha istikrarlı olduğunu ve şu anda toplam vergi yükümlülüklerinin en büyük bileşenini oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Vergi Ödeme 2014 raporu Haziran 2012 ile Haziran 20123 arasında 32 ekonominin vergi ödemeyi kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini göstermektedir. Bugün açıklanan ve 189 ekonomide vergi rejimlerinin incelendiği çalışmaya göre, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da en yaygın vergi reformunun vergi uyumuna yönelik online beyanname ve ödeme sistemlerinin uygulamaya konulması veya geliştirilmesi olmuştur.  Uyum yükü (vergi yükümlülüklerine uyum için harcanan zaman ve ödemeleri sayısı) 2012 yılında düşmeye devam etmiştir, ancak düşüş oranı yavaşlamıştır.

Dünya Bankası Grubu Küresel Göstergeler ve Analiz Direktörü Augusto Lopez Claros rapor ile ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya genelindeki vergi idareleri ödeme sistemlerini daha etkin ve modern hale getirmek için adımlar atıyorlar. 76 ülkedeki vergi mükellefleri artık dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar vergi beyannamelerini elektronik olarak sunabiliyorlar. Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için en son teknolojilerin kullanımı şeffaflığı arttırıyor ve birçok vergi idaresi için aynı zamanda vergi tabanının genişletilmesine olanak tanıyor. Bu faydalı makroekonomik sonuçları  olacak bir gelişmedir."

2014 raporunda ortalama olarak  orta ölçekli bir şirketin toplam vergi yükümlülüğünün kârının yüzde 43,1’ini oluşturduğu, 26,7 ödeme yaptığı ve vergi gerekliliklerine uyum için 268 saate ihtiyaç duyduğu tespit ediliyor.

PwC   Vergi Şeffaflığı ve Toplam Vergi Katkısı yöneticisi Andrew Packman konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Vergi sistemi reformu temel bir gerekliliktir ve bu çalışma vergi reformunda önemli olanın sadece kurumsal gelir vergisi olmadığını göstermektedir. Kimlerin vergilendirilmesi gerektiği, nasıl vergilendirilecekleri ve ne kadar vergilendirilecekleri ile ilgili kararlar da önemlidir. İşletmelerin küreselleşmesi, vergi gelirleri için ülkeler arasında artan rekabet  ve şirket varlıklarında marka isimleri, yazılım ve bilgi birikimi gibi maddi olmayan varlıkların payındaki artış gibi uluslararası vergi ortamındaki eğilimler, tüm dünyadaki vergi sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesini gerektirmektedir.”

Vergi Ödeme 2014 raporu belirli bir yılda orta ölçekli bir şirketin ödemesi gereken tüm zorunlu vergileri ve katkıları ölçmektedir. Ölçülen vergiler ve katkılar arasında kar veya kurumsal gelir vergisi, işveren tarafından ödenen sosyal katkılar  ve işgücü vergileri, emlak vergileri, emlak devir vergileri, temettü vergisi, sermaye kazançları vergisi, finansal işlem vergisi, atık toplama vergileri, taşıt ve yol vergileri ve diğer küçük vergi veya ücretler yer almaktadır.

Vergi Ödeme çalışması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.pwc.com/payingtaxes adresini ziyaret ediniz.

Yıllık olarak yayınlanan Vergi Ödeme raporu Dünya Bankası Grubu’nun İş Yapma Kolaylığı raporlarının Vergi Ödeme bölümlerine dayalı olarak hazırlanmaktadır. İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.doingbusiness.org adresini ziyaret ediniz.

Dünya Bankası Grubu Hakkında

Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkeler için dünyanın  en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından birisidir. Birbirleri ile yakından ilişkili beş kuruluştan oluşmaktadır: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC); Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA); ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID). Bu kurumların her biri, yoksullukla mücadele ve gelişmekte olan dünyada insanların yaşam standartlarını iyileştirme misyonu doğrultusunda farklı bir rol oynamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.worldbank.org, www.miga.org, ve www.ifc.org adreslerini ziyaret edin.

PwC Hakkında 

PwC şirketleri, kurumların ve bireylerin aradıkları değerleri yaratmalarına yardımcı olmaktadır.  158 ülkede 180.000’den fazla çalışanı ile faaliyet gösteren şirketlerden oluşan PwC şirketler ağı  kalite güvencesi, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Web sitemizi (www.pwc.com) ziyaret ederek sizin için önemli olan konuları bize bildirin ve daha fazla bilgiye ulaşın.

PwC ifadesi, PwC ağına ve/veya her biri ayrı bir tüzel kişilik olan bir veya birkaç üye şirketine atıfta bulunur. Daha fazla ayrıntı için lütfen www.pwc.com/structure adresini ziyaret edin.

Medya İletişim
Dünya Bankası Grubu
Nadine Ghannam
tel : +1 202 473 3011
nsghannam@ifc.org
PwC
Mike Ascolese
tel : +1 646 471 8106
mike.ascolese@us.pwc.com

BASIN BÜLTENİ NO:
2014/181/FPD

Api
Api