BASIN BÜLTENİ

Türkiye ve Dünya Bankası Grubu İslami Finansın ve Ülkenin Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Alanlarında İşbirliğini Güçlendiriyor

30 Ekim 2013Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim’in Türkiye’ye İlk Resmi Ziyareti

İSTANBUL, 30 Ekim 2013Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Dünya Bankası Grubu ile ikinci en büyük müşterisi ve büyüyen bir anahtar bölgesel oyuncu olan Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde odaklanan iki günlük ziyareti kapsamında bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte Küresel İslami Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 

Küresel Merkez’in, İslami finansın küresel ölçekte geliştirilmesi, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İslami finansal kuruluşların ve piyasaların geliştirilmesi ile ilgilenen Dünya Bankası Grubu müşterisi ülkelere teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlanması için bir bilgi merkezi olması öngörülmektedir.

Açılış töreni vesilesi ile yaptığı konuşmada Başkan Kim Merkez’in Banka Grubu’nun İslami finansın geliştirilmesi ve müşteri ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına ve refahın paylaşılmasına katkısının en üst düzeye çıkarılması amaçlarının bir sembolü olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim şöyle konuştu: “Türkiye’nin en güncel teknik yardımların ve danışmanlık hizmetlerinin  tasarlanmasında ve sunulmasında ve aynı zamanda İslami finansın büyüme ve kalkınma için nasıl daha anlamlı getirilebileceği konusunda uygulamaya yönelik bilgiler üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında üstlendiği öncü rol ile birlikte, bu Merkezin bu amaçlar doğrultusundaki çalışmalar için bir köşe taşı olacağını ve bir bilgi merkezi olarak hizmet vereceğini umuyorum.”

Başkan Kim ziyareti kapsamında Küresel Merkez’in açılışından önce ülkenin önümüzdeki yıllara yönelik ekonomik politika gündemini şekillendirmeye yardımcı olan ulusal bir ekonomik forum olan 5. İzmir İktisat Kongresine katıldı. Kim burada yaptığı açılış konuşmasında (İng), Dünya Bankası Grubu’nun 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun en düşük gelirli yüzde 40’lık kesimi için ortak refahı arttırma hedeflerini vurguladı.

Başkan Kim burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin ekonomik başarıları başka birçok gelişmekte olan ülke için bir ilham kaynağıdır”. Kim şöyle devam etti:Etkileyici başarılarınızın devam etmesi, kalan zorlukların aşılabilmesi ve kayda değer deneyimlerinizin dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ile paylaşılabilmesi için Türkiye ile olan verimli işbirliğimizi sürdürmeyi ümit ediyoruz.”

Başkan Kim daha sonra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte mevcut küresel ekonomik gelişmeler ile ilgili bir panele katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile daha önce yaptığı görüşmede Kim Dünya Bankası Grubu’nun yeni stratejisi, Banka’nın küresel deneyim ve bilgi birikimini nasıl paylaşabileceği, Banka Grubu’nun finansal kapasitesinin  ne ölçüde arttırılabileceği ve orta gelirli ülkeler için önemi hakkında bilgi verdi. İki lider aynı zamanda Türkiye’nin büyüyen bölgesel ve küresel rolü hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kim Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin geniş kalkınma gündemi, yakın bölgedeki gelişmeler, Banka Grubu’nun sunduğu bilgi paylaşımı olanağı ve Banka’nın Türkiye ile olan derin ve uzun bir geçmişe sahip işbirliğinin tüm düzeylerde nasıl daha da derinleştirilebileceği gibi bir dizi konu ele alındı. Kim görüşmede şunları vurguladı: “Dünya Bankası Grubu küresel bir kalkınma ortağı olarak Türkiye’ye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye bir kalkınma ortağı ve donör ülke olarak büyük ve sorumlu bir rol oynamak için gerekli geçmişe, kapasiteye ve deneyime dayalı bilgi birikimine sahiptir.” 

Başkan Kim Türkiye ziyaretini sonlandırmadan önce Başbakan Erdoğan’ın daveti üzerine 8. Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısına katılacak.  YDK üst düzey ulusal ve uluslararası özel sektör temsilcilerinin Türkiye’nin dünya ekonomisindeki rekabet konumu hakkındaki görüşlerini paylaşmak ve yabancı yatırım akışının nasıl arttırılabileceği ile ilgili öneriler sunmak için bir araya geldikleri yıllık bir toplantıdır.

Türkiye Dünya Bankası’na 1947 yılında katılmıştır. Bugün Banka’nın portföyü stratejik bir odağa sahiptir ve 11 yatırım projesi ile birlikte 4,6 milyar ABD$ düzeyinde net taahhüt içermektedir. Geçtiğimiz on yıllık dönemde Banka ihtiyatlı makroekonomik politikaların sürdürülmesi, ülkenin bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması, kamu idaresinin daha etkim hale getirilmesi,  sağlık sektörünün yeniden yapılandırılması ve afet riski yönetiminin desteklenmesi konularında Türkiye ile birlikte çalışmıştır. Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Türkiye’deki stratejisi özel sektör gelişimini desteklemek üzerine kuruludur. Şu anda IFC’nin kendi hesabına kalan portföyü 2,4 milyar ABD$ tutarındadır. 2013 mali yılı IFC için Türkiye’de bir rekor yılı olmuştur  -20 projeye 985 milyon ABD$’lık yatırım. Türkiye gayrısafi risk bakımından MIGA’nın 8. en büyük ülkesidir ve MIGA’nın toplam portföyümüm yaklaşık yüzde 4,2’sini oluşturmaktadır. MIGA’nın portföyü gayrısafi risk toplamı 454 milyon ABD$’nı bulan 6 projeden oluşmaktadır.

Dünya Bankası Grubu Hakkında

Dünya Bankası Grubu beş kurumdan oluşmaktadır: orta gelirli ülkelere finansman, risk yönetim ürünleri ve çeşitli başka finansal hizmetler sunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile en yoksul ülkelere faizsiz kredi ve hibe sağlayan Uluslararası Kalkınma Birliği’nden (IDA) oluşan Dünya Bankası; gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör şirketlerine sermaye yatırımları yapan, krediler, garantiler ve danışmanlık hizmetleri sağlayan Uluslararası Finans Kurumu (IFC); Banka Grubu’nun siyasi risk sigortası kuruluşu olan Çok taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA); ve yatırım anlaşmazlıkları ,için uluslararası uzlaşma ve tahkim olanakları sunan Uluslararası Yatım Anlaşmazlıkları Çözüm  Merkezi (ICSID). 

Medya İletişim
İstanbul
Tunya Celasin
tel : +90 533 285 1821
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Yayın Talepleri için
Natalia Cieslik
tel : +1-202-458-9369
ncieslik@worldbank.org

KAYNAKLAR


BASIN BÜLTENİ NO:
2014/158/ECA

Api
Api

Welcome