BASIN BÜLTENİ

‘İş Yapma Kolaylığı’ Araştırması İşletmelere Yardımcı Olan İşletme Düzenleme Reformlarında Yüzde 18 Artış Olduğunu, Yükleri Azaltmaya Yönelik Eğilimin Afrika’da Özellikle Çarpıcı Olduğunu Ortaya Koyuyor

28 Ekim 2013
Washington, D.C., 29 Ekim 2013 — Dünya Bankası ve IFC’nin bugün yayınlanan yeni İş Yapma Kolaylığı raporuna göre, Dünya nın dört bir yanındaki hükümetler işletme düzenlemelerini iyileştirme çalışmalarına önemli ölçüde hız verdiler. Geçtiğimiz yıl 114 ekonomi yerel işletmelerin işlerini genişletmeleri için gerekli zemini hazırlamak amacıyla işletme düzenlemelerinde iyileştirme yaptı –önceki yıla göre yüzde 18 artış. Yıllık olarak yayınlanan İş Yapma Kolaylığı rapor dizisinin bu yıl yayınlanan 11. sayısına göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde 238 işletme düzenleme reformu gerçekleştirildi.

İş Yapma Kolaylığı 2014: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Düzenlemeleri Anlamak başlıklı raporda 2008-09 finansal krizi sonrasında işletme düzenleme reformlarının hızlanmaya devam ettiği tespit ediliyor. Raporda, dünya  genelindeki ekonomilerin iş kurmaya yönelik düzenleyici süreçlerde en iyi uygulamaları takip etmiş olmaları halinde girişimcilerin her yıl bürokratik gereklilikleri yerine getirmede 45 milyon gün daha az zaman harcayacakları belirtiliyor.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim rapor ile ilgili olarak şunları söyledi: “Girişimcilerin kendi işlerini kurmalarını ve toplumlarına tekrar yatırım yapmalarını sağlayan daha iyi bir iş ortamı yerel ve küresel ekonomik büyüme için anahtar öneme sahiptir. İş Yapma Kolaylığı raporu, daha iyi işletme düzenlemelerine sahip ekonomilerin, yerel girişimcileri daha fazla istihdam yaratma konusunda yetkinleştirme  olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefi doğrultusunda atılacak bir başka adımdır.”

Raporda, Sahra Altı Afrika bölgesindeki birçok ülkenin, yatırımcılar için yük oluşturan düzenlemeleri azaltmayı ve daha güçlü yasal kurumları oluşturmayı amaçlayan reformlar gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Bölgedeki ekonomiler arasında reform yapan ülke sayısı 2012/13 yılında 2005 yılına göre iki kattan fazla artmıştır. 2009 yılından bu yana işletme düzenlemelerinde en fazla iyileştirme yapan 20 ekonomiden 9’u Sahra Altı Afrika bölgesindedir: Benin, Burundi, Fildişi Sahili, Guinea, Gine-Bissau, Liberya, Ruanda, Sierra Leone ve Togo.

İş Yapma Kolaylığı araştırması ile ölçülen çoğu alanda en iyi performansa sahip olan yüksek gelirli OECD ekonomileri geçtiğimiz yıl reform çabalarını işletme girişini kolaylaştırma ve vergi idaresinin iyileştirilmesi üzerinde odaklandırmıştır. Avrupa ve Orta Asya bölgesi güçlü düzenleyici reform hızını sürdürmüştür ve bölgedeki 19 ekonomi 65 reform gerçekleştirmiştir. BRICS ekonomileri —Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve Güney Afrika– arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke Rusya olmuştur.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler siyasi ve sivil huzursuzluklar ile uğraşırken işletme düzenleme ortamının iyileştirilmesi konusunda karmaşık zorluklar yaşamaya devam etmektedirler. Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012-2013 yılında düzenleme ortamı en fazla kötüleşen ekonomi olmuştur.

İş yapma kolaylığı küresel sıralamasında Singapur en üst sırada yer almaktadır. En fazla işletme dostu düzenleme ortamına sahip 10 ülke arasında Singapur’un yanı sıra Hong Kong ÖİB, Çin; Yeni Zelanda; Amerika Birleşik Devletleri; Danimarka; Malezya; Kore Cumhuriyeti; Gürcistan; Norveç ve İngiltere yer almaktadır.

Dünya Bankası Grubu Küresel Göstergeler ve Analiz Direktörü Augusto Lopez-Claros rapor ile ilgili olarak şunları söyledi: ”Dünya genelinde fark edilir bir yakınsama süreci açık bir şekilde görülmektedir. En maliyetli ve karmaşık prosedürlere ve en zayıf kurumlara sahip ekonomiler, daha iyi performansa sahip ekonomilerde görülen düzenleyici uygulamalardan bazılarını kademeli olarak  benimsemektedirler ve bu durum İş Yapma Kolaylığı göstergelerinin ele aldığı boyutların birçoğunda bir ilerleme sürecine doğurmaktadır.”

Rapora göre, 2005 yılından bu yana bazı ekonomiler düzenleyici reform çabalarında bölgesel öncü olarak ortaya çıkmıştır — örneğin Doğu Asya ve Pasifik bölgesi için Çin; Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için Kolombiya; Güney Afrika bölgesi için Ruanda; ve OECD yüksek gelirli ekonomiler grubu için Polonya.

İş Yapma Kolaylığı raporu her yıl küresel sıralamaların yanı sıra bir önceki yıla göre ölçülen göstergelerde en fazla ilerleme kaydeden ekonomileri de belirlemektedir. Bu yılki listesinin ilk 10 sırasında (ilerleme sırasına göre) yer alan ekonomiler Ukrayna, Ruanda, Rusya Federasyonu, Filipinler, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Burundi, EYC Makedonya ve Guatemala’dır. Bununla birlikte henüz aşılamayan zorluklar da mevcuttur: Bu yıl en fazla iyileşme gösteren ülkelerden beşi — Burundi, Fildişi Sahili, Cibuti, Filipinler ve Ukrayna — hala iş yapma kolaylığı küresel sıralamasının alttaki yarısında yer almaktadır.

İş Yapma Kolaylığı raporunda bu yıl dört ekonomiye ait veriler ilk kez toplanmıştır: Libya, Myanmar, San Marino ve Güney Sudan.

İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında

 

Dünya Bankası ile IFC’nın ortak hazırladığı İş Yapma Kolaylığı raporu, şirket kurma ve yürütme, sınır ötesi ticaret yapma, vergi ödeme ve tasfiye işlemleri gibi bir ekonomideki işletmelerin yaşam döngüleri boyunca geçerli olan düzenlemeleri analiz etmektedir. Genel iş yapma kolaylığı sıralaması 10 göstergeye dayanmakta ve 189 ekonomiyi kapsamaktadır. İş Yapma Kolaylığı raporu iş ortamının şirketleri ve yatırımcıları etkileyen tüm yönlerini ölçmemektedir. Örneğin, mali yönetim kalitesini, makroekonomik istikrarın diğer yönlerini, işgücü piyasasındaki becerilerin düzeyini veya finansal sistemlerin sağlamlığını ölçmemektedir. Raporun bulguları dünyanın dört bir yanında politika tartışmalarını teşvik etmiştir ve şirket düzeyindeki düzenlemelerin ülkeler arasında ekonomik sonuçlar ile nasıl bir ilişki gösterdiğine ilişkin giderek artan sayıda araştırma yapılmasını sağlamıştır. Bu yıl yayınlanan rapor İş Yapma Kolaylığı rapor dizisinin onbirincisini oluşturuyor ve 189 ülkeyi kapsıyor. İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen  www.doingbusiness.org adresini ziyaret edin ve Facebook’ta bize katılın (doingbusiness.org/Facebook). 

Dünya Bankası Grubu hakkında 

Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkeler için dünyanın  en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından birisidir. Birbirleri ile yakından ilişkili beş kuruluştan oluşmaktadır: Birlikte Dünya Bankası’nı oluşturan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA); Uluslararası Finans Kurumu (IFC); Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA); ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID). Bu kurumların her biri, yoksullukla mücadele ve gelişmekte olan dünyada insanların yaşam standartlarını iyileştirme misyonu doğrultusunda farklı bir rol oynamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.worldbank.org, www.miga.org ve www.ifc.org adreslerini ziyaret edin.

Medya İletişim
Washington
Nadine Ghannam
tel : +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2014/148/FPD

Api
Api

Welcome