BASIN BÜLTENİ

Türkiye’deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Enerji Verimliliği Finansmanından Yararlanmasını Sağlayacak Kredi

03 Haziran 2013 PazartesiAnkara, 31 Mayıs  2013 – Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası  ile Dünya Bankası bugün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Enerji Verimliliği Projesi için Türkiye’ye sağlanacak olan 201 milyon ABD$ tutarında bir kredi projesinin tanıtımını yaptılar.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Enerji Verimliliği Projesinin temel kalkınma amacı, enerji verimliliği yatırımları için ticari banka kredilerinin arttırılması yoluyla  küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) enerji kullanımında verimliliği arttırmaktır. Proje aynı zamanda sera gazı emisyonlarının düşürülmesine de yardımcı olacağından dolayı, bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesinden de yararlanacaktır.

Nihai proje faydalanıcıları, üretim verimliliklerini arttırarak işletme maliyetlerini düşürmek ve rekabet güçlerini arttırmak için yatırım yapacak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) ile orta sermayeli şirketler olacaktır. Dünya Bankası finansmanı, bir dizi enerji verimliliği ve finansal sürdürülebilirlik kriterini karşılayan finansal kuruluşların aracılığı ile kullandırılacaktır.

Proje iki bileşenden oluşmaktadır —bileşenlerden biri yatırım kredilerini ve üç Finansal Aracının proje geliştirme, değerlendirme ve izleme kapasitelerini destekleyecek; diğeri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) politika ve kurumsal gelişim faaliyetlerini destekleyecektir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser konu ile ilgili olarak şöyle şunları söyledi: "Türkiye üretim sektöründe enerji verimliliğini arttırmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin hayata geçirilmesine ve böylelikle emisyonların azaltılmasına, KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasına  ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya destek sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Proje ile, üç ayrı kamu bankasına toplam 201 milyon ABD$ tutarında üç kredi hattı sağlanacaktır: KOBİ’lere yönelik Enerji Verimliliği finansmanı için Halkbank’a 67 milyon ABD$, VakıfBank’a 67 milyon ABD$ ve Ziraat Bank’a 67 milyon ABD$. Ayrıca, üç bankaya teknik yardım ve risk paylaşımı amacıyla ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne politika ve Teknik Yardım desteği için toplam 3,64 milyon ABD$ tutarında Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesi sağlanacaktır (Halkbank: 0,9 milyon ABD$, VakıfBank: 0,9 milyon ABD$, Ziraat Bank: 0,9 milyon ABD$; ETKB YEGM: 0,94 milyon ABD$) 

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin-Aydinalp
tel : + 90 312 459 8343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
ECA-TR

Api
Api