BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Son Tahminlerinde 2013 Yılında Ekonominin Iyileşeceğini Öngörüyor

15 Ocak 2013Ülkenin yakın ekonomik geçmişinde ilk kez 2012 yılında yaşanan yumuşak inişin ardından, yapısal reformların hızlandırılması potansiyel büyümenin arttırılmasında kilit rol oynayacak.

Ankara, 15 Ocak 2013 – Dünya Bankası’nın bugün Ankara’da açıklanan Türkiye Düzenli Ekonomik Bilgi Notu’na göre, 2013 yılında ekonomik büyümenin hızlanarak yüzde 4’e ulaşacağı öngörülüyor, ancak uluslararası finansman kuruluşu orta vadede büyümenin sürdürülebilmesinin yapısal reformların hızlandırılmasına bağlı olduğu uyarısında bulunuyor.

Bilgi Notunda Türkiye’deki son ekonomik gelişmeler, beklentiler ve riskler analiz ediliyor. Dış dengesizliklerde yaşanan önemli iyileşmeye vurgu yapılan Bilgi Notunda cari açığın hâlâ yüksek düzeylerde seyrettiği ve Türkiye’nin kısa vadeli finansmana olan bağımlılığının sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Bu tablo karşısında, 2013 yılında Dünya Bankası’nın sağlayacağı destek, bir Kalkınma Politikası Kredisi yoluyla rekabet gücünün ve yurt içi tasarrufların arttırılması, bir Kredi Hattı yoluyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasında enerji verimliliğinin arttırılması, ve BOTAŞ’ın Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesini tamamlayabilmesi için bir ek finansman üzerinde odaklanacak. Ayrıca Türkiye’deki KOBİ’ler için ilave mali desteğin de onaylanması planlanıyor.

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları 2012-2015 dönemini kapsayan Ülke Ortaklık Stratejisine (CPS) dayanıyor. CPS, dört yıllık dönemde sağlanacak 4,45 milyar ABD$ tutarında finansman, politika analizi ve teknik danışmanlık yoluyla Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçişini desteklemeyi amaçlıyor. Kilit amaçlar arasında rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi yer alıyor. Türkiye’nin başarılı ekonomik ve sosyal reformları bölgede ve dünyada giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, Banka’nın Türkiye ile olan işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin daha geniş bir uluslararası kitle ile paylaşılmasını içerecek şekilde bir değişim geçirmektedir.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2013/01/TR

Api
Api

Welcome