BASIN BÜLTENİ

İş Yapma Kolaylığı 2013 Yıllık Raporu: Türkiye Bulguları

23 Ekim 2012 SalıDünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında geçen yıl 71. sırada olan Türkiye bu yıl da 185 ülke arasında 71. sırada yer aldı. Türkiye sıralamada geçen yılki yerini korumasına rağmen, geçen yılki sıralamada 183 ülke yer alırken, bu yıl ülke sayısı 185 oldu. Sıralamada bir farklılık kaydedilmemesi, diğer ekonomilerin de en az Türkiye kadar reform yaptığı, dolayısıyla Türkiye’nin sıralamadaki yerinde bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor.

2013 raporunda Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmede kaydettiği ilerlemeler vurgulanıyor. Özellikle, Türkiye’nin inşaat ruhsatı almanın maliyetini düşürdüğü, ruhsat alma sürecini daha verimli hale getirdiği ve ruhsat almak için tamamlanması gereken işlem sayısını dört adet azalttığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Türkiye’nin sözleşme alacakları ile ilgili icra masraflarını da düşürdüğü, geçen sene bir sözleşme alacağı ile ilgili talep edilen icra masrafı alacak değerinin yaklaşık yüzde 27,9’u iken, bu sene bu ücretin yaklaşık yüzde 24,9’a düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan, 2013 raporu Türkiye’de reformların önemini koruduğu ve özellikle diğer yükselen piyasa ekonomileri ile karşılaştırıldığında ilerlemenin daha sınırlı olduğu politika alanlarına ışık tutmaktadır. Spesifik olarak, Türkiye’deki işletmeler tasfiye işlemleri ile ilgili ciddi kısıtlar yaşamaya devam etmektedir. Örneğin, çoğu benzer ülkeye göre piyasadan çıkış daha uzun zaman almaktadır (3,3 yıl) ve kurtarma oranları daha düşüktür (dolar başına 23,6 sent). Ayrıca, bir depo inşa etmek için gerekli inşaat ruhsatını almak için tamamlanması gereken işlemlerde iyileşme olmakla birlikte, Türkiye bu işlem bakımından hâlâ 185 ekonomi arasında 142. sırada yer almaktadır.

Türkiye Hükümeti, şirketlerin büyümelerinin ve istihdam yaratmalarının önündeki iş ortamı ile ilgili kısıtların giderilmesi sürecindeki kararlılığını korumaktadır. Dünya Bankası Mart 2012’de onaylanan Ülke İşbirliği Stratejisi amaçları doğrultusunda Türkiye’de iş ortamının iyileştirilmesi ve ülkenin rekabetçiliğinin arttırılması alanlarında Türk makamları ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.

İş Yapma Kolaylığı 2013, Dünya Bankası Grubu’nun, iş faaliyetlerinin geliştirilmesinde veya kısıtlanmasında düzenleyici çerçevelerin oynadığı rolün değerlendirdiği yıllık raporlar dizisinin onuncusudur. Rapor, ekonomik büyümenin sağlanması ve istihdam yaratılması için güçlü bir özel sektör iş ortamının sahip olduğu önemi vurgulamaktadır. İş Yapma Kolaylığı raporunun temel amaçları; politika yapıcılar ve özel sektör paydaşları için uluslararası karşılaştırmalar sunmak; reformlar için motivasyon sağlamak ve reform tasarımları için bilgi girdisi sağlamak; özel sektör geliştirme teorisine ve bu konuda uzmanların ve uygulayıcıların anlayışlarına katkıda bulunmak; ve kalkınmanın etkililiği ile ilgili uluslararası girişimleri zenginleştirmektir.

İş Yapma Kolaylığı raporu, 10 kilit alandaki göstergelere dayalı olarak düzenlemelerin etkileri hakkında nicel bir ölçü sunmaktadır: iş kurma, inşaat ruhsatı işlemleri, elektrik bağlantısına erişim, gayrımenkul tescili, krediye erişim, yatırımcıların korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması, ve tasfiye işlemleri. Bu göstergelerde kaydedilen performans; ülkeleri düzenleyici ortamlarının kalitesine dayalı olarak sıralandırmak ve önceki yılda en fazla reform yapan ülkeleri tespit etmek için kullanılmaktadır. İş Yapma Kolaylığı 2012 raporu aynı zamanda işçi istihdamı ile ilgili veriler de sunmaktadır; ancak ülkeleri işçi istihdamı göstergelerine dayalı olarak sıralandırmamakta veya bu göstergeleri genel iş yapma kolaylığı sıralandırmasına dahil etmemektedir.

İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında daha fazla bilgi için; www.doingbusiness.org

 


Api
Api