Etkinlikler
Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme Projesi - Risk Yönetim Çalıştayı
1 Haziran 2017Adana Hiltonsa Oteli

Bu sebeplerden dolayı Çukurova bölgesi, kritik altyapılarda dayanıklılığın arttırılması için pilot bölge olarak seçilmiştir. Kritik altyapı kavramı ile kastedilen, fonksiyonunu yitirmesi durumunda toplum ve ekonomi üzerinde geniş ve katlanır etkileri olabilecek tesisler, sistemler veya ağlardır.

Kritik altyapı kavramı ile kastedilen, fonksiyonunu yitirmesi durumunda toplum ve ekonomi üzerinde geniş ve katlanır etkileri olabilecek tesisler, sistemler veya ağlardır. Direnç/Dayanıklılığı arttırmakla kast edilen ise (i) bir altyapının fiziksel bütünlüğünü etkileyebilecek ve/veya temel fonksiyonunu kesintiye uğratabilecek risklerin azaltılması ve (ii) operasyon Çukurova Bölgesi Türkiye’nin kalkınma ve ekonomik büyüme gündemi için özel bir öneme sahiptir.

Enerji, ulaştırma ve lojistik sektörleri açısından kritik bir merkez olan bölge Avrupa, Orta Asya ve Akdeniz havzalarını birbirine bağlamaktadır. Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı Ceyhan’ın bir enerji merkezi olarak konumlanmasını ve Türkiye’nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağına entegrasyonu için bölgenin bir lojistik merkezi haline getirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde büyük altyapı yatırımları planlanmaktadır. Akkuyu Nükleer Santrali, Çukurova Havalimanı, Yenice Lojistik Merkezi, Akdeniz Otoyolu, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, Tarsus-Kazanlı Kıyı Hattı Projesi bu yatırımlara örnektir.

Çukurova aynı zamanda sismik olarak aktif ve iklim değişikliği ile bağlantılı tehlikelerden son derece etkilenebilir bir bölge olarak da bilinmektedir. Bölgede son yıllarda meydana gelen en büyük sismik aktivite, 1998 yılında Ceyhan’da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremdir. Bölge geçtiğimiz yıllarda birçok kentsel selden etkilenmiş, dolu yağışları ekinlere zarar vermiş ve toprak kaymaları meydana gelmiştir.

Artan yatırımlarla beraber riske maruz kalma oranı da artan bölgede, doğal afet kaynaklı tehlikelerin kritik altyapılar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri bölge ve ülke sınırlarının ötesine geçebilecek potansiyeldedir.


Gündemi indirmek için resmin üzerine tıklayınız

Image


Welcome