Skip to Main Navigation
KISACA

Türkiye’de kadın kooperatifleri: Başarı Hikayeleri


Türkiye’de kadın kooperatifleri ilk olarak 1999 yılında kuruldu. O zamandan bu yana, kadınlar tarafından, kendi işletmelerini kurabilmeleri için birbirlerini yetkinleştirmek amacıyla, çoğu 25’ten az üyeye sahip küçük kooperatifler kuruldu. Bugün bu kooperatifler artık gerçek anlamda frak yaratıyorlar. Bu video portre dizisi, kadın kooperatiflerinin yerel toplumda yarattığı olumlu etkileri ön plana çıkarmaktadır.Türkiye’de kadınların kooperatif kurmalarının  temel sebepleri arasında; istihdam sağlamak, sosyal anlamda  yetkinleşmek ve karşı karşıya oldukları zorluklar için ortak çözümler bulmak yer almaktadır.

Türkiye’de kurulan onlarca kadın kooperatifi arasında okul öncesi eğitim ilk sırada yer almaktadır. Kadınlar arasında işgücüne katılma oranının düşük olmasına etki eden iki önemli faktör, uygun maliyetli çocuk bakım hizmetlerinin eksikliği  ve iş mentörlüğü fırsatlarının olmamasıdır.Daha fazla bilgi için, raporumuzu indiriniz:

Image

Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu

Türkiye’de kadınların kayıtlı ekonomiye katılımı  geleneksel olarak düşük seviyelerdedir. TÜİK’e göre, kadınlar arasında işgücüne katılma oranı  sadece yüzde 31,5  iken, bu oran Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 51,3’tür. Bununla birlikte, özellikle üniversite eğitimi almış kadınları katkısı ile, ülkenin kentsel alanlarında kadınların işgücüne katılımı yüzde 50’ye çıkmıştır. Dünya Bankası Türkiye’de bu rakamın daha yukarı seviyelere çıkarılmasına ve hem aile yaşamında hem de ekonomide kadınların karar verme süreçlerindeki rollerinin  arttırılmasına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalışmalar yapmaktadır.