Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

#เสียงเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามชีวิตของเด็กสองคนที่คนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองหาดใหญ่ตอนใต้และอีกคนเติบโตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หากเด็กทั้งสองอาศัยอยู่ในพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างกัน เด็กทั้งสองคนจะมีโอกาสเหมือนกันหรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในแอนิเมชันนี้ที่ผลิตโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมนักเรียน

ชนากานต์ ศักดิ์แสงโสภา
ณัฏฐณิชา เหล่าแก้ว
เพราพิลาส ไชยอ่อน
วรากร ศรีแก้ว

อาจารย์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ อีวา ไอยรากาญจนกุล