Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย: การฟื้นฟูรายได้และการจ้างงาน

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 โดยประมาณการว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลงร้อยละ 6.5 ในปี 2563 และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2564 การช่วยให้แรงงานกลับมามีงานทำจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาดีขึ้นในปี 2564 และ 2565