Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

วิดีโอ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

การสร้างเสริมสันติภาพและการพัฒนาผ่านการจัดการน้ำในสามจังหวัดชายแดนใต้

ในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังร่วมกันทำงานเพื่อเปลี่ยนข้อขัดแย้งจากการเข้าถึงน้ำให้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา