Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้าวแกงช่วยสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาในสามจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ผ่านโครงการพัฒนาที่ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนนั้นช่วยให้ชาวบ้านสามารถนำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยไปประกอบธุรกิจได้ อดีตผู้กู้รายหนึ่งคือ นูรียะซึ่งภาคภูมิใจที่เธอสามารถเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ร้านของเธอมีส่วนช่วยให้ผู้คนได้มาพบปะทำความรู้จัก สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันไปพร้อมๆ กับข้าวแกงแสนอร่อยที่ร้านเธอ