ประเทศไทยที่คุณอยากเห็นในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร?

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนไทยร่วมแสดงความหวังและความฝันสำหรับประ­เทศไทยในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า พร้อมแชร์มุมมองและไอเดียในการยุติความยาก­จนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างทั่วถึ­ง แล้วคุณล่ะ...อยากเห็นประเทศไทยในวันพรุ่ง­นี้เป็นอย่างไร?