Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สร้างความอุ่นใจไร้พรมแดนทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 รายมาตั้งแต่ปี 2547 ชมวีดิโอว่าเราให้การสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไร