วิดีโอ ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ในการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 จาก 178 ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญออกความเห็นในการลดการคอร์รัปชั่น
Welcome