สุนทรพจน์ และ บันทึกสุนทรพจน์

สุนทรพจน์รองประธานธ.โลกประจำเอเชียแปซิฟิกที่การประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งเอเชีย

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

Jim Adams

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ

27 มกราคม พ.ศ. 2553
โรมแรมไฮแอท
 
รีเจนซี่ หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งและมาอยู่ที่หัวหินวันนี้

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นผู้แทนของประธานธนาคารโลก นายโรเบิร์ต บี เซลลิค ในการประชุมครั้งนี้ และได้ร่วมเวทีนี้กับ ฯ พณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ และ ท่านศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระผมขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาร่วมงานวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนการทำงานร่วมกันของเราในการอนุรักษ์เสือโคร่ง  ดังที่ประธานธนาคารโลก บ๊อบ เซลลิค ย้ำเตือนพวกเรา ปีนี้เป็นปีเสือและต้องใช้โอกาสสำคัญนี้เร่งอนุรักษ์เสือโคร่งนำความสำเร็จของเราไปสู่ระดับใหม่และนำแนวทางของเราไปใช้จริง

อย่างที่ประธานเซลลิคกล่าว  ขอให้พวกเราก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่ออนุรักษ์สัตว์ที่มีความสง่างามเช่นเสือโคร่ง  กระผมทราบดีว่าทีมงานของผมที่ธนาคารโลกจะทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้

ธนาคารโลกและประชาคมโลกชื่นชมความเป็นผู้นำของประเทศไทยในการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าซึ่งประจักษ์ให้เห็นด้วยการที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเว็น (ASEAN-WEN)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งที่พัทยาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว และตอนนี้กำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งเป็นครั้งแรก

อีกเพียงสองสัปดาห์เท่านั้น เราก็จะย่างเข้าสู่ปีเสือ  ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาประชุมกันเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนของระบบนิเวศธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียในอนาคตเนื่องจากความอยู่รอดของเสือโคร่งเป็นเครื่องชี้วัดความอยู่รอดของระบบนิเวศเอเชีย  แต่ตอนนี้เวลาของเสือโคร่งก็งวดเข้ามาเต็มที  เราจำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างกล้าหาญตอนนี้เพื่อพลิกฟื้นแนวโน้มการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าอันแสนสง่างามนี้

ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่าน ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาชุมชนเมืองได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชีย รวมทั้งประเทศที่ร่วมกันต่อต้านการคุกคามเสือโคร่ง (Tiger Range Countries) ด้วย  แม้ในระหว่างวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจเมื่อสองปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียก็ยังคงไว้ซึ่งสถียรภาพ  อันที่จริงแล้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวด้วย

ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารโลกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนด้านการพัฒนากับรัฐบาลที่เป็นหุ้นส่วนของเราในภูมิภาคเอเชียเพื่อผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าว เรามีความยินดีที่มีการบรรลุความสำเร็จด้านการพัฒนาและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้น  แต่ขณะเดียวกันกระบวนการนี้ก็ได้บั่นทอนสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียทำให้เราต้องมาปรับกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาของเราใหม่

ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราเคยนิยามไว้ในอดีต  การพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมหาศาลซึ่งมักเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและในที่สุดแล้วก็จะย้อนกลับมาและส่งผลกระทบที่รุนแรง ตอนนี้เราได้ตระหนักแล้วว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

ทำไมการอนุรักษ์เสือโคร่งจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธนาคารโลก?

โครงการอนุรักษ์เสือโลก (Global Tiger Initiative - GTI) เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญด้านหนึ่งในพันธกรณีของธนาคารโลกต่อยุทธศาสตร์ใหม่ในการที่จะสร้างสมดุลย์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  บางท่านอาจถามว่า ทำไมธนาคารโลกจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง? เหตุผลก็คือ ในหลายพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย การช่วยเหลือเสือโคร่งเป็นหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในช่วงสองสามวันข้างหน้านี้ เราจะได้รับฟังรายละเอียดอีกมากเกี่ยวกับความทุกข์ยากของเสือโคร่ง  เราจะได้ฟังว่าเสือโคร่งกำลังประสบกับภัยคุกคามที่จะสูญพันธุ์ในระยะเวลาอันใกล้ และเราจะได้รับรู้ว่ามีเสือโคร่งเพียง 3,200 ตัวเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้ ทั้งที่เมื่อศตวรรษที่ผ่านมามีเสือโคร่งถึง 100,000 ตัวอาศัยอยู่ทั่วเอเชีย

ลำพังข้อเท็จจริงเหล่านี้ ก็เป็นเหตุผลหนักแน่นพอที่เราจะดำเนินการเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง หลายท่านได้ร่วมดำเนินการแล้ว บางท่านก็ได้อุทิศชีวิตเพื่อการช่วยชีวิตเสือโคร่ง  เราเชื่อด้วยว่าถ้าเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เราคงไม่ต้องเผชิญโศกนาฏกรรมแห่งการสูญเสียเสือโคร่งซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมของเอเชีย 

แต่นอกเหนือจากความงามและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของเสือโคร่งแล้ว การที่พื้นที่ผืนป่าอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งกำลังร่อยหรอลงไปก็เป็นเครื่องชี้วัดถึงการสูญเสียป่าในเอเชียโดยรวม  การสูญพันธุ์ของสัตว์ที่อยู่บนยอดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าพันธุ์อื่นๆ ในลำดับรองลงมาในห่วงโซ่เป็นที่ชัดเจนว่าสัตว์ป่าพันธุ์อื่นๆ กำลังประสบเคราะห์กรรมทำนองเดียวกันกับเสือโคร่ง  เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ยิ่งไปกว่านี้ระบบนิเวศสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสูญเสียถิ่นอาศัยนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างแยกกันไม่ออกกับการดำรงชีพของคนจน  ดังนั้น เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงวิกฤตของสัตว์พันธุ์ที่มีความสง่างามเท่านั้น แต่ยังเป็นวิกฤตของสัตว์ป่าอื่นๆ อีกหลายพันธุ์ และความหลากหลายทางชีวภาพทั่วทั้งเอเชีย รวมไปถึงเป็นความกังวลของประชาคมโลก

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเสือโคร่งมีนัยในชีวิตจริงต่อประชาชน ทั้งสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งหรือแม้แต่คนที่อาศัยอยู่ห่างไกลออกมาหลายพันไมล์  เราได้รู้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าในเอเชียทำให้ประชากรเสือโคร่งลดน้อยลงก็กำลังมีผลกระทบต่อชาวเอเชียจำนวนมากในทำนองเดียวกัน  การสูญเสียของเสือโคร่งในป่าเป็นเครื่องชี้วัดภาวะของระบบนิเวศทั่วทั้งเอเชีย  เราต้องการแนวทางใหม่อย่างเร่งด่วน

แนวทางใหม่สำหรับธนาคารโลก 

กระผมทำงานกับธนาคารโลกมากว่า 30 ปีและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธนาคารหลายประการ  ในอดีตยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมที่ธนาคารโลกให้ทุนตั้งอยู่บนหลักการด้านการป้องกันและ ไม่ทำอันตราย และหน่วยงานของธนาคารโลกจะมุ่งเน้นการนำข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและโครงการ

สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ธนาคารโลกจะเปิดตัวยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่  เราตั้งใจที่จะก้าวออกไปจากกรอบแคบๆ จากเรื่องการป้องกันและแนวทาง ไม่ทำอันตราย ไปสู่กรอบที่ใหญ่ขึ้นโดยการที่โครงการของกลุ่มธนาคารโลกจะต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ธนาคารโลกจะเปลี่ยนจากแนวทาง    ไม่ทำอันตราย ไปสู่แนวทาง ทำความดีที่วัดได้ โดยหาบทบาทในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ รวมไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าภายใต้กระแสหลักของ กระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาของธนาคารโลก

ประเทศที่ร่วมกันต่อต้านการคุกคามเสือโคร่ง (Tiger Range Countries) เผชิญกับสิ่งท้าทายที่สาหัสด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า ความเสื่อมโทรมของถิ่นอาศัยและการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว  ภายใต้แนวทางการดำเนินงานใหม่ของธนาคารโลกวิกฤตที่เสือโคร่งกับสัตว์ป่าชนิดอื่นเผชิญอยู่นั้นเหมือนกันกับความท้าทายด้านความยั่งยืนอื่นๆ ที่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของเราเผชิญอยู่   ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ใหญ่เกินขีดความสามารถในระดับท้องถิ่นและข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

แนวทางใหม่จะเน้นโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาดทั้งภายในและระหว่างพรมแดนโดยใช้มาตรฐานสีเขียวสำหรับเรื่องการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งพร้อมกับนำการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลและเป็นมืออาชีพ  นวัตกรรมด้านการเงินจะถูกจัดสรรให้กับโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนและพัฒนาแนวเชื่อมต่อ (Development Corridors) ซึ่งส่งเสริมความยั่งยืนและ ความหลากหลายทางชีวภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยกำหนดกรอบการติดตามผล เป็นแนวทางสำหรับการวิจัย และพัฒนาโครงการเพิ่มขีดความสามารถและนำการออกแบบถิ่นอาศัยที่ดีที่สุดมาใช้ให้บังเกิดผลภายในชุมชนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในอนาคตประเทศที่ร่วมต่อต้านการคุกคามเสือโคร่งจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการอนุรักษ์เสือโคร่งเอาไว้ ผลประโยชน์มหาศาลจะเกิดจากการลดของอาชญากรรมการค้าที่ผิดกฏหมายข้ามพรมแดน นำความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมาสู่ชุมชนที่ยากจน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศที่ทำให้การดำรงชีพยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีทางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อนบ้านมากขึ้น

ธนาคารโลกชื่นชมในความทุ่มเทและมุ่งมั่นของ 13 ประเทศที่ร่วมต่อต้านการคุกคามเสือ  นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อพ.ศ. 2551 โดยองค์กรหุ้นส่วนกับประธานธนาคารโลกเซลลิค กองทุนอนุรักษ์เสือโลกมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและได้ช่วยเหลือให้โอกาสแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศที่ร่วมต่อต้านการคุกคามเสือโดยการร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ชาญฉลาดขึ้น  ดังที่ประธานเซลลิคย้ำเตือนกับพวกเรา ขณะนี้ผู้นำของประเทศในภูมิภาคเอเชียยอมรับแล้วว่าความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่งสัตว์ป่าและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังต้องรับภารกิจที่ท้าทายในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระหลักในการทำงานของเรา  เวทีกองทุนอนุรักษ์เสือโลกเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ธนาคารสามารถทำได้  การประสานโครงการอนุรักษ์เสือโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคารในภูมิภาคเอเชียทั้งในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บทบาทในการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง และร่องรอยที่ปรากฏในเชิงนิเวศของธนาคารโลกเองจะเป็นบททดสอบความจริงจังของเรา  ธนาคารโลกพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคในด้านการบังคับใช้กฏหมาย การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมทางการเงิน 

ในส่วนของกระผม  กระผมและทีมงานของผมในเอเชียทำงานร่วมกันกับประเทศที่เป็นหุ้นส่วนของเรา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและนานาชาติในการนำแนวทางใหม่ไปใช้งานจริงอย่างมุ่งมั่น  ภายใต้ความพยายามร่วมกันอย่างเป็นระบบเราสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและช่วยรักษาเสือโคร่งที่ยังเหลืออยู่ไว้ได้ก่อนที่จะหมดเวลา

อย่างไรก็ตาม โครงการอนุรักษ์เสือโลกไม่ได้เป็นเพียงพันธกิจของธนาคารโลกแต่เพียงลำพังเท่านั้น  หากแต่เป็นโครงการของพันธมิตรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมและหุ้นส่วนอื่นๆ  บทบาทของธนาคารโลกทางด้านการเงินและการเมืองถือว่าเป็นส่วนสำคัญของโครงการอนุรักษ์เสือโลก เราสามารถระดมเงินเพื่อช่วยในการอนุรักษ์เสือโคร่งและดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้เรายังสามารถให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและสนับสนุนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาดและโครงการในพื้นที่ที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว

กระผมมองอนาคตของเสือโคร่งในเชิงบวก  โครงการอนุรักษ์เสือโลกมีผลในด้านการสร้างเสริมความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขวิกฤตเกี่ยวกับเสือโคร่งในป่า  การประชุม Kathmandu Global Tiger Workshop แสดงให้เห็นว่าโครงการอนุรักษ์เสือโลกได้พัฒนาและเติบโตไปเป็นเครื่องมือที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เป็นเวทีสำหรับการพัฒนาและทดสอบความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในระดับที่เหมาะสม  กลุ่ม 13 ประเทศร่วมต่อต้านการคุกคามเสือต่างได้นำเสนอยุทธศาสตร์อนุรักษ์เสือโคร่งระดับชาติและปรับปรุงยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้ทันเหตุการณ์และได้ตกลงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อดำเนินงานในอนาคตซึ่งจะมีการพูดคุยหารือและปรับกันในระหว่างการประชุมของท่านอีกสองสามวันข้างหน้านี้

ที่หัวหินนี่ เรากำลังเป็นสักขีพยานการรวมตัวของเจตจำนงทางการเมือง  เจตจำนงทางการเมืองในระดับสูงเมื่อผนวกกันกับการดำเนินการระดับประเทศและแรงสนับสนุนจากระดับนานาชาติจะสามารถสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูเสือโคร่ง 

เส้นทางจากหัวหินสู่กรุงวลาดิวอสต็อก

จากนี้ถึงการประชุมสุดยอดเสือโลกที่ กรุงวลาดิวอสต๊อกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ กระผมขอท้าทายและเรียกร้องให้ทุกท่านในที่นี้นำการอนุรักษ์และแนวคิดในการแก้ปัญหาของท่านก้าวไปสู่ระดับต่อไป  ขอให้ท่านนำความมุ่งมั่นและประเด็นปัญหาไปถ่ายทอดให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่มีอิทธิพลกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง ตั้งแต่กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่  รวมถึงผู้บริหารในบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น

ในส่วนประเทศผู้ให้บริจาคก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน กระผมรู้ว่ามีผู้แทนจากองค์กรด้านการพัฒนาที่เป็นหุ้นส่วนของเราเช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มาอยู่ที่นี่ด้วย  เช่นเดียวกับองค์กรให้ความช่วยเหลือทวิภาคี ขณะที่โครงการอนุรักษ์เสือโลกมีบทบาทความสำคัญอย่างต่อเนื่อง  เราอาจมีการนำหุ้นส่วนรายใหม่เข้ามาร่วมงานกันก่อนการประชุมสุดยอดเสือโลกที่ กรุงวลาดิวอสต็อก เพื่อปรับปรุงกลไกการให้ทุนให้เข้มแข็งสำหรับข้อเสนอและยุทธศาสตร์ที่มีการหารือแล้วที่พัทยา กาฐมาณฑุ และครั้งนี้ที่หัวหิน

ปีที่สำคัญที่สุดสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ  และเป็นปีแห่งการอนุรักษ์เสือโคร่ง 

ท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นปีสากลแห่งความหลากหลาย ทางชีวภาพ  นอกจากนี้ ยังเป็นปีเสืออีกด้วย  ในภูมิภาคเอเชียได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขี้นหลายประการ ดังนั้น เราจึงต้องปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการและกำหนดโยบายที่สร้างสมดุลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราสามารถเห็นความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบนี้ผ่านสายตาเสือ  หากว่าเสือโคร่งสูญพันธุ์ เหลือเพียงแต่ชื่อในประวัติศาสตร์  มันจะเป็นสัญญานบ่งบอกความล้มเหลวของมนุษยชาติในการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  เราเคยประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์มาก่อน  กระผมเชื่อว่าการร่วมมือที่เข้มแข็งจะสามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและความสำเร็จได้ในระยะยาว

ในนามของธนาคารโลก  กระผมขอให้หลักประกันกับทุกท่านว่า ธนาคารโลกจะสนับสนุนประเทศที่ต่อต้านการคุกคามเสือโคร่งและจะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์เสือโลกต่อไป กระผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ซึ่งเป็นแนวหน้าและกำลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์เสือซึ่งเป็นความท้าทายของศตวรรษที่ ๒๑ นี้  

* * * * * * * * * *

Api
Api

Welcome