Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ธนาคารโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัล “2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards” เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Image

Sasin Tipchai / Pixabay


เชิญชวนให้องค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งโครงการที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สิงคโปร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - ธนาคารโลกประกาศเปิดตัว 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards หรือรางวัลนวัตกรรมทักษะดิจิทัลประจำปี 2021 เป็นครั้งแรกในวันนี้ เพื่อยกย่องผลงานและความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ต่างยอมรับว่าการผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เมื่อการระบาดของโรคจบลง ดังนั้นการสร้างเสริมทักษะที่เหมาะสมให้กับประชากรในภูมิภาคนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นางสาวนาตาชา เบสชอนเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาเชิงดิจิทัลของธนาคารโลกกล่าว

รางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards จะถูกมอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้กับประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้กำลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบ

องค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐในภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคหรือไม่ใช่ด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ โครงการที่ถูกเสนอชิงรางวัลจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และภาคการพัฒนาระหว่างประเทศ

ธนาคารโลกเปิดให้เสนอชื่อโครงการในองค์กรของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 ผู้ชนะ จะได้รับเชิญให้นำเสนอโครงการในการประชุมออนไลน์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลในเดือนพฤษภาคม 2021 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards และการเสนอชื่อ สามารถอ่านได้ที่: http://www.worldbank.org/digitalskills4sea

รางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคเพื่อ เฟ้นหาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Digital Development Partnership (DDP)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ประเทศเดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมนี,  บริษัท Google, GSMA, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี, บริษัท ไมโครซอฟท์, นอร์เวย์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ World Bank Group

World Bank Group มีบทบาทสำคัญในความพยายามระดับโลกที่จะยุติความยากจนและส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกัน โดยประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งรวมถึงธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD) และสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA); บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC); สำนักงานประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA); และศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาทการลงทุน (ICSID) จากการทำงานร่วมกันในกว่า 100 ประเทศ สถาบันเหล่านี้ได้ให้คำแนะนำด้านการจัดหาเงินและแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถจัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาได้


รายชื่อผู้ติดต่อ

ปณิธิดา ผ่องแผ้ว
panithida@worldbankgroup.org
Api
Api