ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยกำลังปรับปรุงกฎระเบียบการประกันภัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือการให้บริการด้านที่ปรึกษาจากธนาคารโลกเป็นครั้งแรก

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2559 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารโลกได้ลงนามเมื่อวานนี้ในข้อตกลงที่ให้ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาตลาดประกันภัยในประเทศไทยแก่ คปภ. ผ่านสัญญาบริการให้คำปรึกษา

ภายใต้สัญญาบริการให้คำปรึกษาระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยนี้ ธนาคารโลกจะให้การสนับสนุน คปภ. ในการประเมินตนเองในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของ คปภ. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โครงการของ คปภ. ที่ร่วมกับธนาคารโลกในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถเติบโตและขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องคนไทยจากความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติให้ดียิ่งขึ้น

“สัญญาบริการให้คำปรึกษาในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ทาง คปภ. และธนาคารโลกกระชับความสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกันใกล้ชิดกว่าเดิม” ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าว “ธนาคารโลกมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีมาตรฐานในการตรวจสอบดูแลที่ช่วยให้ คปภ. สามารถพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล”

“การพัฒนาตลาดประกันภัยให้เกิดความเข้มแข็งนับเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะปรับปรุงและปกป้องชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้และสร้างงาน” อูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าว “ธนาคารโลกมีความยินดีที่จะสนับสนุน คปภ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประกันภัยของประเทศไทย”

สัญญาการให้บริการที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้สูงตามที่ประเทศต้องการโดยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การบริการวิเคราะห์วิจัย และการสนับสนุนในการนำไปดำเนินการ

สื่อมวลชนโปรดติดต่อ
ใน กรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
โทร: +662 686-8385
kanitha@worldbank.orgApi
Api