ข่าวประชาสัมพันธ์

สาส์นแสดงความเสียใจจากนายจิม ยอง คิม ประธานกลุ่มธนาคารโลกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วอชิงตัน 13 ตุลาคม 2559 — นายจิม ยอง คิม ประธานกลุ่มธนาคารโลกได้ส่งสาส์นขอแสดงความเสียใจในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทยได้เสด็จสวรรคตในวันนี้

“ในนามเจ้าหน้าที่กลุ่มธนาคารโลกทุกคน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ประชาชนชาวไทยในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต

ตลอดเวลากว่า 7 ทศวรรษที่พระองค์ทรงครองราชย์ได้ทรงนำประเทศไทยให้มั่นคงและรุ่งเรืองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระองค์ทรงเป็นผู้อุทิศพระวรกายเพื่อช่วยพสกนิกรของพระองค์ทั่วทุกหนแห่งโดยเฉพาะคนยากจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และทรงเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประชาชนชาวไทยรุ่นต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเป็นที่จดจำและได้รับการถวายพระเกียรติตลอดไปจากการที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาชนบทและเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้พสกนิกรของพระองค์หลายล้านคนทั่วประเทศไทยได้หลุดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศอันทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสามัคคีเป็นปึกแผ่น 

เราขอยืนเคียงข้างชาวไทยเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจของชาวไทยทุกคนนี้"


Api
Api

Welcome