ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารโลกอนุมัติเงินช่วยเหลือเฮติเพิ่มอีก 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังเกิดแผ่นดินไหว

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553วอชิงตัน ดีซี 13 มกราคม 2553 – ธนาคารโลกจะอนุมัติเงินอีก 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับสาธารณรัฐเฮติ อันเป็นเงินให้เปล่าสำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูประเทศ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด 7 ริคเตอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนนี้อย่างกว้างขวางและคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย

“นี่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมโลกจะต้องช่วยกันสนับสนุนชาวเฮติในช่วงเวลาอันวิกฤตินี้” ประธานกลุ่มธนาคารโลก นายโรเบิร์ต บี. เซลลิคกล่าว “ธนาคารโลกเองกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นและจะส่งคณะทำงานเข้าไปช่วยประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งความจำเป็นในการบูรณะประเทศของเฮติ เราขอส่งกำลังใจให้กับชาวเฮติ เจ้าหน้าที่ของเราและเพื่อนร่วมงานในองค์การสหประชาชาติทั้งหลายด้วย”

นอกเหนือจากความช่วยเหลือที่ริเริ่มใหม่แล้ว ธนาคารโลกหวังที่จะใช้ศักยภาพของโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเฮติก่อนหน้าที่หายนะครั้งนี้จะเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ รวมถึงโครงการที่เน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธนาคารโลกกำลังส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมงานกับรัฐบาลเฮติและภาคีระหว่างประเทศเพื่อทำการประเมินความเสียหาย ณ ปัจจุบันและความต้องการด้านการบูรณะประเทศในอนาคต โดยได้รับงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น 250,000 เหรียญสหรัฐ ฯ จากกองทุนที่มีชื่อว่า Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) ซึ่งมีธนาคารโลกเป็นผู้บริหารจัดการ

นอกจากนี้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลกที่ทำงานกับภาคเอกชน ก็ยังมีความพร้อมที่จะร่วมงานกับภาคเอกชนเพื่อการฟื้นฟูเฮติและกำลังติดต่อกับลูกค้าของบรรษัทฯ ในเฮติเพื่อหาช่องทางในการบูรณะประเทศร่วมกัน และในอนาคตอันใกล้ ธนาคารโลกก็วางแผนที่จะอุดหนุนทรัพยากรประเดิมเพื่อการจัดตั้งกองทุนแบบพหุภาคีโดยใช้ชื่อว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูเฮติ (Haiti Reconstruction Fund) สำหรับระดมความสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อกระบวนการฟื้นฟูประเทศ

เงินทุนก้อนใหม่จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกก่อน ปัจจุบันธนาคารโลกมีโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเฮติในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สาธารณูปโภค การพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน การศึกษาและธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือที่ธนาคารโลกให้กับเฮติในปัจจุบันนั้นเป็นความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินให้เปล่า

นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลกที่ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อโดยไม่คิดดอกเบี้ยและความช่วยเหลือให้เปล่าแก่ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่เฮติไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 308 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุนที่บริหารจัดการโดยธนาคารโลกยังได้ให้เงินอุดหนุนทั้งสิ้นกว่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับเฮตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา


Api
Api

Welcome