เรื่องเด่น

“แคลอรี่” ของคุณหมายความว่าอย่างไร? แอพโภชนาการที่อ่านบาร์โค้ดของอาหารไทยชนะการแข่งขันแฮ็กคาธอน

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557


Image

ทีมที่ชนะกำลังระดมสมอง ในการสร้างแอพ Snap n' Bite ที่สามารถใช้อ่านบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้

ภาพถ่าย: Bangkok Social Innovation Camp

จุดประเด็น
  • มีแอพฟรีบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยให้บรรดาประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้
  • ธนาคารโลกสนับสนุนกิจกรรมแฮ็กคาธอนในประเทศไทย ให้คนทำงานรุ่นใหม่เข้ามาแข่งขันออกแบบ และค้นหาแอพเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด
  • โรคหัวใจและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในสิบอันดับแรก แอพที่ชนะเลิศการแข่งขันนี้สามารถให้ผู้ใช้ติดตามปริมาณแคลอรี่ โซเดียม ไขมัน และน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปได้

กรุงเทพฯ --- ในขณะที่แทบทั้งโลกใช้แอพบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความบันเทิง ตั้งแต่เกมไปจนถึงการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ยังมีนวัตกรรมแอพใหม่ๆ ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บรรดาประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้ คนทำงานรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบ
แอพมือถือด้านสาธารณสุขในกิจกรรม “แฮ็กคาธอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารโลกในกรุงเทพฯ

กิจกรรมแฮ็กคาธอน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Social Innovation Camp หรือ SI Camp ได้มีการจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการเตรียมพร้อมโดยการเข้าไปศึกษาข้อบ่งชี้ล่าสุดต่างๆ ทางสุขภาพจากข้อมูลที่เปิดเผยทางออนไลน์ของธนาคารโลก และทั้งยังได้รับฟังและรับคำปรึกษาจากเชี่ยวชาญจากหลายๆ ด้าน

ไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อำนวยการ ChangeFusion ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมนี้กล่าวว่าสุขภาพเป็นความท้าทายทางสังคมที่สำคัญมากประการหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น โรงมะเร็ง สังคมผู้สูงอายุ และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน

“ประเทศไทยมีอัตราผู้ใช้สมาร์ทโฟนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นโอกาสในการริเริ่มใช้
แอพ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี mobile application ที่ทำหน้าที่ดังกว่าน้อยมากในประเทศไทย” ไกลก้องกล่าว

บุณฑริกา แสงอรุณ ผู้ดำเนินงานเรื่องการเปิดเผยข้อมูล หรือ Open Data ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกกล่าวว่า “เราส่งเสริมให้ทุกคนใช้ข้อมูล งานวิจัย และรายงานของเราเพื่อพัฒนาแอพซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้” เธอกล่าวว่า SI Camp เป็นหนึ่งในความพยายามของทางธนาคารโลกในการแบ่งปันความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ทางธนาคารมีต่อสาธารณะ

การพัฒนาแอพ

ทีมที่ชนะเลิศประกอบด้วย ธนทัต ไชยานนท์, พิมพรรณ อยู่พูล และชุติกา อุดมสิน เป็นผู้ออกแบบแอพ Snap ‘n Bite แอพดังกล่าวเป็นแอพโภชนาการซึ่งผู้ใช้สามารถแสกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้ แม้ว่าปัจจุบันนี้มีแอพมากมายที่สามารถแสกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์อาหารได้ แต่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีแอพใดเลยที่สามารถอ่านข้อมูลบาร์โค้ดไทย Snap ‘n Bite จึงเป็นเหมือนต้นแบบสำหรับผู้พัฒนาแอพในประเทศอื่นๆ ที่ผู้คนส่วนมากไม่ได้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเริ่มเป็นที่หาได้ง่ายมากขึ้นในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา และจะมีคนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการมากขึ้นหากแอพแสกนบาร์โค้ดมีส่วนแสดงภาษาท้องถิ่น

เมื่ออ่านบาร์โค้ดแล้ว Snap ‘n Bite จะแสดงปริมาณแคลอรี่ โซเดียม ไขมัน และน้ำตาลของผลิตภัณฑ์อาหาร แอพนี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตามการบริโภคอาหารในแต่ละวันได้อีกด้วย

ชุติกาอ้างถึงสถิติโดยองค์การอนามัยโลกว่า โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และโรคเบาหวานติดอยู่ในสาเหตุการตายสิบอันดับแรก เราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้โดยการควบคุมปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันที่ได้รับในแต่ละวัน

“SI Camp กรุงเทพฯ ได้ช่วยทำให้ Snap ‘n Bite เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ที่ปรึกษาของพวกเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและนักนวัตกรรมเพื่อสังคมช่วยให้พวกเรามองผ่านมุมมองของคน เทคโนโลยี และธุรกิจ พวกเราได้รับการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยากลำบากนี้” ชุติกาซึ่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์กล่าว

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “พวกเรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก การชนะการแข่งขันทำให้พวกเราแน่ใจว่าพวกเรากำลังแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญ”

ทีมที่ชนะเลิศนี้ยังได้ไปสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม SI Camp อีกด้วย พวกเธอได้รับโอกาสในการพัฒนาแอพโดยการได้รับคำปรึกษาจากนักนวัตกรรมเพื่อสังคม นักลงทุน และนักพัฒนาแอพจากทั่วโลก

แอพอื่นๆ ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันแฮ็กคาธอนในประเทศไทยประกอบด้วย WeCare แอพสำหรับสมาชิกในครอบครัวใช้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของกันและกัน และ Keela แอพสำหรับคนชื่นชอบกีฬาใช้หาคนที่มีความสนใจทางกีฬาร่วมกันในเขตใกล้ๆ เพื่อที่จะได้ไปเล่นหรือออกกำลังกายด้วยกันได้

SI Camp กรุงเทพได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารโลก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ChangeFusion


Api
Api