Birgit Hansl

เบอร์กิท ฮานสล์

ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

คุณเบอร์กิท ฮานสล์เป็นชาวเยอรมันและดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งที่ประเทศไทย คุณฮานสล์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ดูแลโครงการเงินกู้และงานวิเคราะห์วิจัยด้านการเติบโตอย่างอย่างมีส่วนร่วม ภาคการเงิน และสถาบันให้กับประเทศบรูไน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยประจำอยู่ที่สำนักงานกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์  ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้ เธอดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่ด้านการปฏิรูปการคลัง นโยบายสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การค้า การปรับปรุงการค้าและศุลกากรให้ทันสมัย การปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการคลังสาธารณะ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการปฏิรูปภาคการเงิน นอกจากนี้ เธอยังสนับสนุนงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกาะมินดาเนา และรับผิดชอบรายงาน Mindanao Jobs รวมถึงพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคของฟิลิปปินส์อีกด้วย

คุณเบอร์กิทเข้าร่วมงานกับธนาคารโลกผ่านโครงการ Young Professional เมื่อปีพ.ศ. 2548  เธอเคยทำงานหลายโครงการในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และเอเชียกลางและยุโรป ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เบอร์กิทเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มงานโครงการการเติบโตอย่างเท่าเทียม การเงิน และสถาบันร่วมกับทีมงานธนาคารโลกที่กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรป  โดยเบอร์กิททำหน้าที่กำหนดและจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการด้านองค์ความรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นงานวิเคราะห์วิจัย การให้บริการคำปรึกษาแบบมีค่าตอบแทน (RAS) และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

คุณเบอร์กิทมีประสบการณ์ทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการเศรษฐกิจมหภาคโดยมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการทำแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มเศรษฐกิจ การวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพ การหารือทางนโยบายการค้า การคลังสาธารณะและการสร้างสถาบัน

ก่อนที่จะร่วมงานกับธนาคารโลกระหว่างปีพ.ศ. 2540-2548 คุณเบอร์กิทเคยทำงานที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ ประเทศแอฟริกาใต้  มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เธอยังมีประสบการณ์ทำงานกับองค์การระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีหลายองค์การ อาทิโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร และองค์การอนามัยโลก

คุณเบอร์กิทจบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน เธอได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟราซิสโก และเบิร์กลีย์ เธอจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

คุณเบอร์กิทแต่งงานและมีลูกสามคน เธอชอบใช้เวลาว่างในการวิ่งระยะไกล เล่นกระดานโต้คลื่น และบาสเกตบอล


Contact Information
Birgit Hansl
กรุงเทพๆ
โทร: +662-686-8300
thailand@worldbank.org


สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • เศรษฐกิจโลก
  • หนี้

Welcome