Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ธนาคารโลกแต่งตั้งผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

กรุงเทพฯ  5 พฤศจิกายน 2561 – ธนาคารโลกแต่งตั้ง นางเบอร์กิท ฮานสล์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ นางเบอร์กิทเป็นชาวเยอรมันและมีประสบการณ์การทำงานกว่า 24 ปีในด้านนโยบายเศรษฐกิจและการบริหารจัดการภาครัฐ

ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งที่ประเทศไทย นางฮานสล์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ดูแลโครงการเงินกู้และงานวิเคราะห์วิจัยด้านการเติบโตอย่างอย่างมีส่วนร่วม ภาคการเงิน และสถาบันให้กับประเทศบรูไน ฟิลิปปินส์ และไทย  ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้ เธอเป็นผู้นำโครงการสนับสนุนการปฏิรูปด้านการคลัง การพัฒนาภาคการเงิน การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุงการค้าและศุลกากรให้ทันสมัย นอกจากนี้ เธอยังหน้าที่สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคให้กับโครงการในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งที่เกาะมิดาเนา ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ร่วมงานกับรัฐบาลและประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังพยายามเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน และความยั่งยืน” นางฮานสล์กล่าว “ประเทศไทยมีเรื่องราวการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถลดความยากจนขั้นรุนแรงได้อย่างน่าประทับใจ ดิฉันหวังว่าจะได้ร่วมมือกับชาวไทยและหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งและการเติบโตเพื่อคนไทยทุกคน”

นางฮานสล์เริ่มงานกับธนาคารโลกผ่านโครงการ Young Professional เมื่อปีพ.ศ. 2548  นับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอเป็นผู้นำโครงการวิเคราะห์วิจัยและโครงการเงินกู้หลายโครงการในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และเอเชียกลางและยุโรป นอกจากนี้เธอยังเคยทำงานเป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับทีมงานในกรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย

 “ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณค่าของกลุ่มธนาคารโลก ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงและเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน” นางมารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยกล่าว “เราพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์การก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2562 นี้ ผ่านการประชุมหารือเชิงนโยบาย ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ”

นางฮานสล์จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน เธอได้รับทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟราซิสโก และเบิร์กลีย์

ธนาคารโลกและประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492  โครงการเงินกู้ระยะแรกช่วยปรับปรุงระบบขนส่งของประเทศไทย อาทิ ระบบราง ท่าเรือ และทางหลวง รวมทั้งโครงการชลประทานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรหลายครัวเรือน ตลอดเวลา 69 ปีที่ผ่านมานี้ ธนาคารโลกได้สนับสนุนโครงการด้านการศึกษา การเกษตร โทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน การพัฒนาภาครัฐ และสุขภาพ ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกได้เปลี่ยนจากผู้กู้-ผู้ยืมไปสู่การเป็นหุ้นส่วนความรู้ผ่านการประชุมหารือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ  ธนาคารโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยผ่านงานบริการวิเคราะห์วิจัยหลากหลายเรื่องตั้งแต่ การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนและการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงการลงทุนภาคเอกชน


รายชื่อผู้ติดต่อ

ในกรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
+662-686-8385
kanitha@worldbank.org
Api
Api