Skip to Main Navigation
Statement 29. мај 2020.

Светска банка објавила нове анализе о здравству, сиромаштву, образовању, тржиштима рада, социјалној заштити и квалитету ваздуха на Западном Балкану

Вашингтон, 29. мај 2020. – Објављена је нова серија аналитичких белешки Светске банке у којима се разматра утицај ковида-19 на здравствене системе, сиромаштво и благостање домаћинстава, образовање, социјалну заштиту, тржишта рада и управљање квалитетом ваздуха на Западном Балкану.

Ове анализе су допуна недавно представљеном Редовном економском извештају за Западни Балкан и белешкама за појединачне земље овог региона које га прате – објављеним 29. априла – и у њима се истражују пројектовани утицаји макроекономских ефеката ковида-19 на становнике овог региона.

Најновије белешке су:

Светскa банкa процењује да би, у одсуству реакције држава, преко 400.000 грађана овог региона могло да западне у сиромаштво, док би средња класа могла значајно да се смањи. Многи од оних којима прети немаштина тренутно нису обухваћени механизмима социјалне заштите, а нарочито су угрожени непријављени радници без приступа осигурању за случај незапослености и другим видовима подршке.

У поређењу са просеком ЕУ, ниска и неефикасна потрошња за здравство по глави становника из периода пре избијања кризе чини овај регион посебно осетљивим како на ову, тако и на будуће епидемије. Ову осетљивост нарочито повећава значајно загађење ваздуха у више великих градова и са њим повезана већа учесталост болести дисајних путева, и то посебно ако се болест буде поново јавила наредне зиме. Поред тога, нужно затварање школа у циљу спрешавања жирења вируса довешће до озбиљног губитка знања од кога ће друштвима можда бити потребне године да се опораве: процењује се да би удео грађана без основне читалачке писмености могао да порасте са 53 на 61 одсто уколико школе буду затворене до краја јуна. Утицај кризе на образовање ће се несразмерно много одразити на рањиве групе, у којима ће већи проценат ученика склизнути у функционалну неписменост, а можда чак и у потпуности прекинути школовање.

Сви извештаји доступни су на линку: https://www.worldbank.org/eca/wbrer

 


Api
Api