Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 26. септембар 2023.

Унапређење економског раста: Предности укључивања ЛГБТИ особа у Северној Македонији и Србији

Према проценама Светске банке, економско укључивање ЛГБТИ особа би додала око 360 милиона америчких долара на комбиновани годишњи БДП у двема земљама Западног Балкана.

СКОПЉЕ, 26. септембар 2023. – Политике усмерене на јачање друштвеног укључивања лезбејки, хомосексуалаца, бисексуалних, трансродних и интерсексуалних (ЛГБТИ) особа могле би да помогну у изградњи праведнијих и равноправнијих друштава и да буду од користи привредама Северне Македоније и Србије, наводи се у новим извештајима Светске банке.

Према новом истраживању, годишњи бруто домаћи производ (БДП) Северне Македоније и Србије повећао би се у просеку за 0,6 одсто уколико би се смањиле препреке за улазак на тржиште рада за ЛГБТИ особе које се суочавају са дискриминацијом због своје сексуалне оријентације, родног идентитета и изражавања и полних карактеристика. Искорењивање искључености у Северној Македонији и Србији би донело додатних 64, односно 293 милиона америчких долара њиховим привредама.

„Да би земље оствариле свој пуни развојни потенцијал, укључивање је од суштинског значаја. Приступ основним услугама и тржиштима и могућност за достојанствени живот представљају камен темељац успешног и одрживог развоја“, наводи Шаоћинг Ју, директорка Светске банке за Западни Балкан. „Ово истраживање показује да укључивање ЛГБТИ особа није само права ствар коју треба урадити, већ и основ за стабилну економију.“

Нови извештаји Светске банке истучу да су и Северна Македонија и Србија увеле важне реформе које штите права ЛГБТИ особа. Међутим, ЛГБТИ особе се и даље суочавају са дискриминацијом и искључивањем, при чему је и даље већа вероватноћа да ће ЛГБТИ особе у Србији бити у економски неповољнијем положају од опште популације, а једна од седам ЛГБТИ особа у Северној Македонији и даље се суочава са дискриминацијом на радном месту у смислу запошљавања, отпуштања и професионалног напредовања.

„Извештаји указују да смањење стигме и дискриминаторних искустава међу ЛГБТИ особама може имати значајан позитиван утицај на економију,“ каже Клифтон Кортез, глобални саветник Светске банке за сексуалну оријентацију и родни идентитет. „То би захтевало спровођење постојеће правне заштите од дискриминације и даље јачање правне заштите за ЛГБТИ особе у областима као што су образовање, запошљавање и здравство.“

Извештаји напомињу да јачање укључивања ЛГБТИ особа захтева спровођење кључних реформи договорених као део процеса придруживања Европској унији. Потребно је више напора и даљих истраживања како би се смањио јаз у подацима о искуству ЛГБТИ особа у различитим доменима. Поред тога, ефикаснија примена постојећих закона могла би боље заштитити права ЛГБТИ особа на тржишту рада у циљу привлачења и задржавања највећих талената на инклузиван начин.

Саопштење бр.: 2024/ECA/013

Контакт

Беч
Филип Кохан
Београду
Гордана Филиповић
Скопљe
Анита Божиновска

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image