Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 21. април 2022.

Svetska banka i Kosovo potpisali sporazum za podršku javnih finansija i održivog rasta

VAŠINGTON, 21. april 2022. godine —Ministar finansija Republike Kosovo, Hekuran Murati, i Potpredsednica Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Anna Bjerde, potpisali su danas Sporazum za finansiranje politike razvoja za javne finansije i održivi rast Kosova (FPR). Ovo finansiranje u iznosu od 50,6 miliona evra (ekvivalentno 56,4 miliona dolara) podržava selektivne nacionalne prioritete za period 2021–2025, uključujući reformske napore za poboljšanje fiskalne transparentnosti, unapređenje razvoja privatnog sektora i jačanje održivosti životne sredine nakon krize COVID-19.

„Kosovu je potreban brži i otporniji rast koji otvara radna mesta i koji je vođen višom produktivnošću, a reforme koje podržava ova operacija pomoći će Kosovu da ojača oporavak nakon COVID-a i poboljša živote svojih ljudi“, rekla je Anna Bjerde, Potpredsednica Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju.

Kosovska ekonomija je doživela snažan oporavak 2021. godine, podržan oživljavanjem domaće potražnje i rekordnim rastom izvoza, međutim, očekuje se da će se rast usporiti ove godine. U ovom kontekstu, FRP će podržati mere koje imaju za cilj poboljšanje fiskalne transparentnosti i povećanje fiskalne održivosti na srednji rok, kako bi se osiguralo da vlada može da se pozabavi znatnim razvojnim jazovima i promoviše brže smanjenje siromaštva.

FPR će takođe podržati niz mera za unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj privatnog sektora, čiji je značaj istakla pandemija. Kosovski privatni sektor je ispod očekivanja u pogledu otvaranja radnih mesta i rasta produktivnosti. Među ograničavajućim faktorima su opterećujući i neizvestan regulatorni okvir, sa mnogim uslovima za licenciranje i nadzor poslovanja, neadekvatno snabdevanje energijom i nekompletan pravni okvir za e-trgovinu, uključujući elektronsku identifikaciju.

Održivost i inkluzivnost rasta na Kosovu je takođe značajno ugroženo hitnim izazovima životne sredine i klimatskih promena. Kosovo doživljava sve češće i teže suše i poplave. Proizvodnja energije koja u velikoj meri zavisi od fosilnih goriva i neadekvatno upravljanje otpadom doprinosi velikom zagađenju vazduha i degradaciji životne sredine i negativno utiče na zdravlje građana zemlje, rizikujući dugoročne izglede za rast Kosova. Da bi pomoglo kosovskim naporima za zelenu tranziciju, FPR takođe podržava reforme životne sredine u održivoj proizvodnji električne energije i upravljanju otpadom.

FPR se finansira kreditom Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) Grupe Svetske banke. Ima rok dospeća od 25 godina i grejs period od 5 godina. Projekat će koordinirati Ministarstvo finansija, rada i transfera Kosova.

Саопштење бр.: 2022/ECA/86

Контакт

U Prištini:
Lundrim Aliu
+383382244541100
U Vašingtonu:
Paul Clare
+1 (703) 870 1674

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image