Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 9. април 2020.

Evropa i Centralna Azija: Zdravstveni sistemi, bezbednosne mreže i podrška poslovanju redom su od presudnog značaja za zaštitu života i mogućnosti izdržavanja

Svetska banka završava program aktivnosti koji će pomoći Kosovu da se nosi sa krizom i smanji njen uticaj

VAŠINGTON, 08.04.2020 – Odlučne mere politike koje prioritet daju ulaganjima u sisteme zdravstvene zaštite i stvaraju bezbednosne mreže za ljude, posebno najugroženije, od presudnog su značaja za smanjenje uticaja pandemije COVID-19 (koronavirus) u Evropi i Centralnoj Aziji, kaže se u Najnovijim ekonomskim informacijama u proleće 2020. god. za region.

Pored toga, zemlje u regionu mogu da pomognu da se održi privredna delatnost tako što će podržati privatni sektor privremenim poslovnim kreditima, smanjenjem poreza ili odlaganjem plaćanja poreza. Mala i srednja preduzeća koja su pod uticajem mogla bi da imaju velike koristi od ciljanih vladinih subvencija.

„Tokom ovih izuzetno teških vremena, od presudnog je značaja da kreatori politike postupaju odlučno“, kažeSiril Miler, potpredsednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. „Ovo znači brzo kretanje ka jačanju zdravstvenih sistema i mreža socijalne zaštite, davanje podrške privatnom sektoru i očuvanje finansijske stabilnosti i poverenje – što je se od ključnog značaja za život ljudi.“

Predviđanja ekonomskih posledica pandemije COVID-19 uveliko su neizvesna. Prema tome, u izveštaju se vrši simulacija da bi se ilustrovao spektar rezultata rasta koji može da se ostvari zbog pandemije. *Opcije sugerišu da će regionalni rast pasti u recesiju u 2020. godini, dostižući između −4,4 i −2,8 odsto, ograničen zbog pandemije koronavirusa, pre nego što se vrati u 2021. god. kada se budu uvele mere politike, oporave cene robe u svetu i ojača trgovina.

„Društveno distanciranje i zatvaranje poslovanja koja nisu osnovna, kao i škola, neophodne su mere za zadržavanje širenja pandemije i spasavanje života“, kaže Asli Demirguč-Kunt, glavni ekonomista Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. „U isto vreme, politikom mora da se nastoji da se smanji ekonomska cena ovih mera i da se obezbedi da oporavak bude brz, a ne da se odugovlači, nakon okončanja pandemije.“

Mere podrške poput gotovinskih transfera ili subvencija za zdravstvenu zaštitu, da bi se pomoglo ugroženim ljudima i porodicama, i privremeni poslovni krediti, kao i odlaganje plaćanja poreza za privredne subjekte biće od presudnog značaja za ublažavanje pada zarade i očuvanje radnih mesta, navodi se u izveštaju.

Pandemija COVID-19 se javlja u ionako krhko vreme za region. Rast na novom tržištu i u ekonomijama Evrope i Centralne Azije u razvoju opao je na 2, odsto u 2019. god. Region od februara vodi sve težu bitku u nastojanju da se nosi i sa hitnom zdravstvenom krizom i dugoročnim izazovima koje stvara globalna pandemija.

Grupa Svetske banke preduzima obimne, brze mere da bi pomogla zemljama u razvoju da ojačaju svoju reakciju na pandemiju, da povećaju nadzor bolesti, unaprede rad na javnoj zdravstvenoj zaštiti i pomognu privatnom sektoru da nastavi da radi i održi radna mesta. Pustiće do 160 milijardi dolara finansijske podrške u narednih 15 meseci da pomogne zemljama da zaštite siromašne i ugrožene, podrže privredne subjekte i pomognu privredni oporavak.

Kosovo

Za Kosovo, u izveštaju se predviđa – slično drugim zemljama u regionu – da će privreda zabeležiti ograničenje u 2020. godini**, čak iako se mere ograničenja ukinu u drugom tromesečju godine. Pored privremenog zatvaranja ključnih privrednih delatnosti i povezanog gubitka prihoda, uticaj zaraze na Kosovu biće prvenstveno povezan sa manjim izvozom usluga koji pokreće dijaspora, neformalnim doznakama i DSI u stambenu izgradnju; ali se privredni oporavak očekuje u 2021. god. Međutim, ako se pandemija nastavi i posle drugog tromesečja 2020. godine, uticaj COVID-19 će u velikoj meri uticati na snabdevanje u privredi, što će dovesti do dugoročnog gubitka radnih mesta i proizvodnje.  

Svetska banka završava program aktivnosti koji će pomoći Kosovu da se nosi sa krizom i smanji njen uticaj, uključujući i nov ubrzani projekat kao reakciju na hitne prioritete zdravstvenog sektora i za zaštitu prihoda domaćinstava; prestrukturisanje već usvojenih projekata za iskorišćavanje sredstava za podršku MSP; i na kraju, osmišljavanje politike za iskorišćavanje zajmova za podršku privrednom oporavku i pomoć oko finansiranja budžeta.  Verovatno je da će ovi projekti zajedno preći 120 miliona evra.

*Predviđene opcije u izveštaju zasnivaju se na podacima od 20.03.2020. god.

** Razmera ograničenja zavisi od stalnog ažuriranja administrativnih podataka i nacionalnih računa.


Саопштење бр.: 2020/ECA/83

Контакт

Vasšington
Karl Hanlon
+1 (202) 460-8526
chanlon@worldbank.org
Api
Api