Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 5. март 2019.

Svetska banka i nemačka Vlada podržavaju Kosovo oko većeg plaćanja poreza

PRIŠTINA, 05.03.2019 – Poruke osmišljene prema ponašanju mogu da budu efikasne za podsticanje pojedinaca da prijave svoje poreze na Kosovu, sugeriše nova studija Svetske banke i nemačke Vlade, koju je sproveo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Inicijativa, čiji je cilj da se promoviše veće plaćanje poreza među određenim grupama poreskih obveznika na Kosovu, pokrenuta je na zahtev Poreske uprave Kosova. Opiti su obuhvatili slanje određenih podsetnika korišćenjem pisama, e-pošte i poruka putem servisa za poruke kratkog sadržaja (SMS) različitim grupama poreskih obveznika radi promovisanja blagovremene i istinite prijave i plaćanja poreza. Poruke su pomogle da se stopa prijave poreza poveća za oko 3 procentualna poena u periodu između četiri i šest sedmica.

„Vlada Kosova se oslanja na porez u slučaju više od 85 odsto svojih prihoda, zbog čega je mobilisanje poreskih prihoda od presudnog značaja za razvojni izazov“, kaže Linda Van Gelder, regionalni direktor Svetske banke za Zapadni Balkan. Primena ovih poreskih mera na Kosovu oslanja se na strogoj oceni uticaja te time obezbeđuje presudno iskustvo kreatorima politike da bi mogli da izgrade kapacitet u ovoj oblasti“, dodaje ona.

Između 2011. i 2017. godine, ukupni prihod vlade na Kosovu dostigao je 14 odsto BDP - ispod 19 odsto proseka u drugim zemljama u regionu Evrope i Centralne Azije. Izazov za Kosovo je da istovremeno obezbedi da se porez naplaćuje po najnižoj ceni za javnu upravu i da svi poreski obveznici poštuju obaveze prijavljivanjem i plaćanjem svog poreza.

Uspostavljanje procesa za ispitivanje rada na naplati poreza i prilagođavanje sistema na osnovu pouka stečenih iz istih ispitivanja važno je barem onoliko koliko i uticaj mera za mobilizaciju prihoda. U studiji se preporučuje da se ubuduće ulože slični napore kao i za naplatu poreza u ispitivanje dodatnih kanala komunikacije, kao što su slanje poruka preko interneta i telefonski poziv preko pozivnog centra, kao i da se angažuju dodatne populacije, poput lica koja imaju prihod, a nisu na evidenciji, kao i privrednih subjekata.


Саопштење бр.: 2019/ECA/89

Контакт

Vašington
Džon Makedon
jmackedon@worldbank.org
Priština
Ljundrim Aljiu
laliu1@worldbank.org
Api
Api