Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 4. октобар 2018.

Светска банка наводи да су јавне инвестиције подстакле раст на Западном Балкану

БЕОГРАД, 4. октобар 2018. год. – Према најновијем Редовном економском извештају за Западни Балкан под називом Виши али крхки раст, процењује се да ће раст на Западном Балкану достићи 3,5 процента у 2018. години. У Албанији, Босни и Херцеговини, Косову, БЈР Македонији, Црној Гори и Србији пројектовани раст варира од 2,5 до 4 процента.

Иако запосленост бележи раст у пет од шест земаља региона, 91.400 нових радних места отворених у периоду од јула 2017. до јула 2018. године значајно је испод нивоа од 214.000 колико их је отворено претходне године. Највећи број нових радних места отворен је у индустријском сектору и сектору услуга.

“У региону смо сведоци раста који је подстакнут јавним инвестицијама и потрошњом,” изјавила је Линда Ван Гелдер, регионална директорка Светске банке за Западни Балкан. “A у земљама у којима је дошло до повећања приватних инвестиција, дошло је и до бржег раста. Иако су нетаргетирана социјална давања и зараде у јавном сектору краткорочно имале позитиван утицај на раст, оне повећавају фискалну рањивост. Раст приватних инвестиција и извоза обезбеђује одрживост раста.”

У већини земаља Западног Балкана, висок и растући јавни дуг носи са собом фискалне и екстерне неравнотеже, што пројекције чини осетљивим на промене трошкова финансирања уколико би се смањила финансијска тржишта. Стога, одрживи дугорочан раст захтева реформе у свакој земљи које ће стимулисати инвестиције и извоз.

Извештај наводи и потребу за већом економском интеграцијом у циљу промовисања већег, одрживог раста и подстицања отварања нових радних места. Потребна је већа интеграција земаља Западног Балкана усредсређена на инвестиције, мобилност и дигиталну интеграцију како би се убрзао раст, превазишла мала и фрагментисана домаћа тржишта и осигурала дугорочна економска стабилност.  


Саопштење бр.: 2019/ECA/31

Контакт

Вашингтон
Ким Смитис
ksmithies@worldbank.org
Api
Api