Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 11. април 2018.

На западном Балкану више радних места, али и спорији привредни раст

БЕЧ, 11. април 2018. – Привредни раст на западном Балкану – који чине Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, БЈР Македонија и Срbија – опао је током 2017, упркос стварању 190.000 нових радних места у првих девет месеци те године. Према новом Редовном економском извештају (РЕР) Светске банке за западни Балкан, раст је успорен услед осетљивости на више чинилаца, те је стопа раста БДП-а за регион у целини пала са 3,1 одсто у 2016. на процењених 2,4 одсто у 2017. због оштре зиме и мањег обима инвестиција. Очекује се опоравак раста на 3,2 одсто у 2018. и 3,5 одсто до 2019.

„У региону се бележи позитиван тренд“, наводи Линда Ван Гелдер, регионална директорка Светске банке за западни Балкан. „Све више грађана налази посао, док се зараде полако повећавају. Међутим, на привредни раст негативно утичу како домаћи тако и спољашњи чиниоци, што је и потврђено успоравањем раста у 2017. години. Стабилнији раст који предвиђамо у наредних неколико година може се остварити под условом да се примени адекватна комбинација јавних политика и прописа у циљу смањивања осетљивости на ударе и подстицања раста“.

Нарочито хладна зима проузроковала је значајнији увоз енергената, велики инфраструктурни пројекти захтевали су више опреме из иностранства, а пораст потрошње изазвао је и већи увоз робе, што је све за последицу имало незнатну корекцију стопе раста из претходне прогнозе на доле, односно са 2,6 на 2,4 одсто. Насупрот повећању БДП-а од између 3 и 4,4 одсто у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и на Косову, дошло је до одсуства раста у БЈР Македонији и до раста од само 1,9 одсто у Србији, највећој привреди овог региона. Укупни изгледи су позитивни, пошто се очекује опоравак раста у Србији и БЈР Македонији од садашњих удара, повећање инвестиција у Босни и Херцеговини и на Косову и успоравање раста у Албанији и Црној Гори са завршетком великих инвестиционих пројеката и наставком преко потребне фискалне консолидације у Црној Гори.

Запосленост се повећава у читавом региону, и то нарочито у сектору трговине на велико и мало: нова радна места отворена су у свих шест земаља током 2017. године. Просечна стопа запослености на западном Балкану непрекидно расте, достигавши у септембру 2017. ниво од 42,6 одсто. Незапосленост у региону је била 5,6 одсто мања него претходне године, а незапосленост младих је опала са 37,5 одсто у 2016. на 31,5 одсто у 2017. Па ипак, у извештају се наводи да се темпо стварања радних места успорава, будући да је стопа раста запослености на годишњем нивоу пала са 4,5 одсто у 2016. на 3,2 одсто у септембру 2017. године.

У извештају се позива на смеле структурне реформе ради пружања подршке стварању нових радних места и подстицању одрживог раста на средњи рок. Привредни раст у целом региону и даље је осетљив како на ударе изазване временским приликама, као што су оштре зиме и неочекиване природне катастрофе, тако и на чиниоце који се односе на сваку земљу појединачно, попут политичке неизвесности. Земље региона се против утицаја ових негативних фактора могу борити реформама којима се подстиче развој приватног сектора и смањују препреке за учешће радне снаге. Политике чији су циљеви развој физичког и људског капитала, повећање запослености и јачање тржишних институција могу истовремено унапредити потенцијал ових земаља за привредни раст и смањити неједнакост међу њиховим грађанима.

Више о извештају: www.worldbank.org/eca/wbrer

Контакти за медије:

У Вашингтону: Ким Смитис, ksmithies@worldbank.org

У Албанији: Ана Ђокутај: agjokutaj@worldbank.org

У Босни и Херцеговини: Јасмина Хаџић, jhadzic@worldbank.org

У Црној Гори: Јасмина Хаџић, jhadzic@worldbank.org

На Косову: Лундрим Аљију, laliu1@worldbank.org

У БЈР Македонији: Анита Божиновска, abozinovska@worldbank.org

У Србији: Весна Костић, vkostic@worldbank.org

 


Саопштење бр.: 2018/ECA/85

Api
Api