САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Србија међу земљама које су оствариле највећи напредак у најновијем Извештају о условима пословања (Doing Business)

25. октобар 2016.


БЕОГРАД, 25. октобар 2016. – У овогодишњем издању Извештаја Светске банке о лакоћи пословања (енг. Doing Business), Србија је сврстана међу првих десет земаља у свету које су у овој области оствариле највећи напредак,

Извештај о условима пословања 2017: једнаке могућности за све“, који је објављен данас, бележи да је Србија у претходној години спровела три привредне реформе. Захваљујући томе, Србија је скочила на 47. место на глобалној ранг листи.

“Србија је у претходној деценији континуирано радила на унапређењу пословног окружења за локалне привреднике,” наводи Томас Лубек, Регионални менаџер IFC-a (Међународна финансијска корпорација) за западни Балкан. “Она треба и убудуће да буде одлучно посвећена овом циљу, како у погледу побољшања законодавног оквира тако и у погледу повећања оперативне ефикасности владиних агенција. То ће допринети успостављању равноправнијих услова за локалне привреднике.”

У протеклој години, Србија је спровела реформе у три области које прати „Извештај о условима пословања“, и то започињање бизниса, издавање грађевинских дозвола и регистрација имовине. Поступак за покретање бизниса је поједностављен, а време потребно за регистрацију је знатно скраћено, са 12 на 7 дана. Ово је добар резултат у поређењу са глобалним просеком, који износи 21 дан.

У области грађевинских дозвола, Србија је успоставила систем електронског издавања грађевинских дозвола и тиме повећала ефикасност процеса. Захваљујући овом систему, привредник у Београду сада може да изгради складиште у року од 156 дана, у односу на ранијих 327 дана. Такође, поступак преноса права својине на непокретности је убрзан увођењем ефективних рокова за издавање листа непокретности. Захваљујући томе, сада поступак преноса права својине у Београду траје 21 дан, што је више него упола мање у поређењу са глобалним просеком од 51 дан.

Иако је у погледу регулаторног окружења постигнут напредак, Извештај истиче и неколико области које би Србија евентуално могла да унапреди. На пример, за добијање прикључка за струју, потребно је 125 дана, што је више у поређењу са глобалним просеком од 93 дана. Такође, потребно је 226 сати за испуњавање пореских обавеза, што је нешто више у односу на регионални просек од 222 сата.

Овогодишњи Извештај по први пут укључује и родну димензију у три области: започињање бизниса, регистрација имовине и извршење уговора. Регион Европе и централне Азије, у који спада и Србија, једини je регион у ком не постоје никакве баријере за жене у областима које прати Извештај.

Проширен је и скуп показатеља који се односи на плаћање пореза, тако што су обухваћени и поступци који следе након подношења пореске пријаве, у вези са пореском контролом и остваривањем права на повраћај пдв-а. У овој области, Србија је остварила значајно боље резултате него друге земље у региону. На пример, за остваривање права на повраћај пдв-а потребно је 4 сата, што је чак брже него у Аустралији или Сингапуру.

Комплетан извештај са пратећим скуповима података доступан је на: https://www.doingbusiness.org/

Контакти за медије
Београд
Слободан Бркић
Тел. : +381 11 3023 750
SBrkic@ifc.org

Саопштење бр.:
2017/ECA/039

Api
Api

Welcome