САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Светска банка помаже Србији да унапреди здравствени систем и да ојача поверење у финансијски систем

25. фебруар 2014.


  • Пилот пројекат централизоване јавне набавке за трећину лекова који се користе у Србији већ донео уштеду од 25 милиона евра
  • Јачање Агенције за осигурање депозита помоћи ће јачању финансијског сектора у Србији – важног за отварање радних места и привредни раст у земљи

Вашингтон26. фебруар 2014. — Одбор извршних директора Светске банке одобрио је јуче Србији  Други пројекат у области здравства у износу од 40 милиона америчких долара и Пројекат јачања осигурања депозита у износу од 200 милиона америчких долара. Други пројекат у области здравства има за циљ унапређење ефикасности и квалитета јавног здравственог система у Србији, док Пројекат јачања осигурања депозита за циљ има јачање финансијског и институционалног капацитета Агенције за осигурање депозита (АОД).

Целокупно становништво Србије имаће користи од ова два пројекта будући да се она баве решавањем системских слабости у наведеним секторима..

Други пројекат у области здравства

Укупни издаци за здравство у Србији износе око 10.4 одсто БДП. Од кључне је важности за Србију да повећа продуктивност трошкова за здравство, нарочито с обзиром на контекст фискалних ограничења и повећане потребе за здравственом заштитом од стране популације која стари. У циљу решавања ових проблема, Други пројекат за здравство у Србији подржаће унапређење финансирања здравствене заштите и ефикасности јавне набавке лекова и медицинских производа.   

Већ имамо доказ да ће такве интервенције унапредити ефикасност српског здравственог система,” каже Tони Верхеијеншеф Канцеларије Светске банке у Србији. “Централизована јавна набавка је, као пилот пројекат у оквиру припреме пројекта, била спроведена за трећину лекова који се користе у јавном здравственом систему. То је смањило трошак за 25 милиона евра за 2014. годину. Становништво са нижим примањима имаће користи од овакве ефикасности јер немају могућност да се лече ван јавног здравственог система. Уштеда на трошковима требало би да допринесе да се осигура да јавна финансијска средства дају максималну услугу за свакога.”

Поред тога, пројекат има за циљ да унапреди стандарде квалитета и ефикасности здравствене заштите у Србији кроз два основна приступа: јачање система за унапређење квалитета; и  модернизација управљања канцером у одабраним објектима терцијарног нивоа здравствене заштите.

Један од основних проблема – који представља растући проблем – у Србији јесу малигна обољењаНова опрема која се финансира из пројекта унапредиће радиотерапију за такве пацијенте,” каже Tимоти Џонстонвођа сектора за здравство и исхрану у Светској банци у региону Европе и централне Азије. “Унапређење стандардизованих процедура скрининга и лечења канцера и кардиоваскуларних обољења, и унапређење здравтсвених институција требало би да побољша квалитет здравствених услуга.    

Пројекат јачања осигурања депозита

Резерве Фонда за осигурање депозита потрошене су услед решавања неколико пропалих банака у последњем периоду. Фонд за осигурање депозита покрива депозите у износу до 50 хиљада евра у случају пропадања банке. Смањење резерви Фонда за осигурање депозита ствара ризик за српски финансијски систем због могућности да недостају адекватна средства за покриће осигураних депозита. Пропадање банака, чак и малих, може да пољуља поверење у целокупан банкарски систем уколико депоненти изгубе поверење у сигурност својих депозита.

Јачање поверења и даљи развој финансијског сектора у Србији представља значајан део настојања да се обезбеди просперитет за све грађане у Србији. Приступ кредитима и даље представља значајан проблем у Србији будући да раст кредита битно заостаје за оним пре глобалне финансијске кризе 2008. Истраживања показују да повећање поверења у финансијски систем може довести до повећања домаће штедње која се може употребити у продуктивније сврхе, а што, опет,  води повећању привредног раста и отварању радних места.

200 милиона америчких долара биће намењено пуњењу резерви Фонда за осигурање депозита,” каже Tони Верхеијен. “Паралелно са другим мерама, које повећавају финансијска средства из других извораово ће обезбедити да Фонд за осигурање депозита располаже  средствима неопходним за осигурање депозита и решавање банака у складу са законским обавезамаОво ће повећати поверење у финансијски систем и допринеће повећању штедње која се може употребити за отварање радних места и привредни раст у земљи.

Значајна помоћ такође се обезбеђује за јачање институционалних и техничких капацитета Агенције за осигурање депозита. Поред тога, јединствен аспект пројекта јесте у томе што се отпуштања средстава за финансирање Фонда за осигурање депозита везују за постизање мерљивих резултата.

“Од пројекта ће имати користи сва домаћинства као и мала и средња предузећа у Србији који имају депозите у банкарском систему,” каже Ринку Чандра, виши стручњак Светске банке за развој финансијског сектора у региону Европе и централне Азије. “Влада је такође показала снажну посвећеност ширем програму реформи финансијског сектора, и овај пројекат је кључни део помоћи коју Светска банка пружа влади да постигне своје циљеве.”

Контакти за медије
Београд
Весна Костић
Тел. : +381-11-3023-723
vkostic@worldbank.org
Вашингтон
Кристин Шрејдер-Кинг
Тел. : +1 202 458-2736
kschrader@worldbank.org
Захтеви за емитовање
Наталија Сислик
Тел. : +1 202 458-9369
ncieslik@worldbank.org


Саопштење бр.:
2014/338/ECA

Api
Api

Welcome