САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Светска банка: спор опоравак југоисточне Европе

9. децембар 2013.ТИРАНА, 9. децембар 2013.—Земље региона југоисточне Европе (ЈИЕ6)[1] изашле су из рецесије у првој половини 2013. године, пре свега захваљујући извозним резултатима, каже се у најновијем Редовном економском извештају за југоисточну Европу (енг. SEE RER) Светске банке. Извештај је представљен у Тирани за цео регион путем низа догађаја којима председава Елен Голдстин, директорка Светске банке за регион југоисточне Европе.

Просечан раст реалних прихода у шест земаља опоравио се са негативних 0,7 процената у 2012. години на 1,8 процената (међугодишње) у првој половини 2013. године, подржан почетком опоравка у еврозони. Уз то, повољни временски услови су подржали снажан допринос пољопривредне производње економском расту и потпомогли да ослабе инфлаторни притисци.

“Опоравак у 2013. години је предводила индустрија, а нарочито извоз прерађивачке индустрије и енергетика,” каже Галина Андрoнова Винселет, водећи економиста и један од аутора извештаја SEE RER. “Регион је доживео жељно очекивани скок извоза у 2013. години, нарочито извоз аутомобила из Србије.”

У погледу негативних ризика, у извештају се каже да је широм региона и даље била слаба домаћа тражња, која је била одраз високе незапослености, спорог раста прихода домаћинстава и кредитних активности, као и тешке инвестиционе климе. Осим тих краткорочних фактора, на економски раст су негативно утицали успоравање раста продуктивности и пораст јединичних трошкова радне снаге, који су смањили и конкурентност и тражњу за радном снагом.

Абебе Адугна, водећи економиста и један од аутора извештаја SEE RER, објашњава: “Незапосленост у региону, која је износила у просеку око 24 процента, у првој половини 2013. године почела је да опада са максималних нивоа у периоду кризе. Међутим, чак и тамо где се запосленост значајније опоравила од 2010. године, пораст није био широко распрострањен и углавном је био концентрисан у сектору услуга. У 2013. години, у индустрији су се и даље гасила радна места у целом региону ЈИЕ6. У краткорочном периоду, економски раст још увек неће бити добољно снажан да обезбеди знатно повећање запосленост на кратакт рок.”

У извештају се каже да пошто се појачао учинак извоза и пошто је опао увоз, смањили су се дефицити биланса текућих трансакција. Постепени опоравак у еврозони помогао је да укупни (пондерисани просечни) извоз робе из земаља ЈИЕ6 порасте скоро 13 процената (међугодишње), дајући снажан позитиван допринос укупном економском расту. Раст извоза се убрзао у свим земљама, поготово у Србији, подстакнут новим извозним капацитетима на бази страних директних инвестиција, али је одрживост овог високог раста извоза неизвесна с обзиром на уску извозну базу и проблеме конкурентности региона. Дознаке су, укупно гледано, остале на истом нивоу, али је грчка криза почела да узима данак, нарочито у Албанији.

Стране матичне банке су смањиле изложеност према региону и неке од њих би могле да га напусте, што, у комбинацији са растом проблематичних кредита и слабим растом кредитне активности указује на потребу за енергичним реформама ради смањења проблематичних кредита и осталих извора рањивости у сектору. У том су окружењу, упркос обилној ликвидности и смањењу референтних стопа, банке и даље нерасположене да дају нове кредите. Као резултат тога, у већини земаља ЈИЕ6 је успорен раст кредитних активности.

Према извештају SEE RER, с обзиром на ослабљену тражњу, неизвесне изгледе у погледу извоза и знатне екстерне ризике, краткорочна перспектива раста у шест земаља  и даље је крхка. Жељко Богетић, водећи економиста и један од аутора извештаја SEE RER, објашњава: “После опоравка регионалне економије у првој половини 2013. године, очекује се да економски раст за ову годину буде око 1,8 процената до краја године. Босна и Херцеговина и Косово и даље су економије ЈИЕ6 са најспоријим односно најбржим растом

Опште узев, нето извоз ће у кратком року и даље покретати раст у региону ЈИЕ6. Међутим, у извештају се наводи да ће економску активност ограничавати неповољни услови на тржишту рада, лоша инвестициона клима и ослабљена потрошња и инвестиције. Због позитивног, али ограниченог раста извоза у 2014. години, пројектовано је да у 2014. години регион ЈИЕ6 настави да расте по стопи од 1,8 процената, уместо претходно пројектованих 2,7 процената.

Сату Кахконен, менаџер за макроекономију и смањење сиромаштва у југоисточној Европи, наглашава:Земље југоисточне Европе треба да наставе да дају предност јачању домаћих основних макроекономских индикатора и политикама које повећавају продуктивност и отпорност на екстерне турбуленције. Почетак раста базираног на извозу у 2013. години јесте позитивно кретање, али ће изазов представљати његово одржавање. Поред потребе да се побољшају њихови фискални положаји, смање јавни дугови и ојачају банкарски системи, земље ЈИЕ6 се суочавају са значајним структурним изазовима око побољшања продуктивности и конкурентности, укључујући и области инвестиционе климе, тржишта рада и јавног сектора.”

Извештај СЕЕ РЕР припрема два пута годишње тим економиста Одељења за смањење сиромаштва и економски менаџмент Светске банке за регион Европе и централне Азије (енг. ECA PREM).


[1] Земље ЈИЕ6 су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, БЈР Македонија, Црна Гора и Србија.

Контакти за медије
Београд
Весна Костић
Тел. : +381 11 3023 723
vkostic@worldbank.org
Вашингтон
Кристин Шредер-Кинг
Тел. : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org

Додатни материјал


Саопштење бр.:
2014/235/ECA

Api
Api

Welcome