Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Земље западног Балкана усвојиле заједничку стратегију за привредни раст заснован на иновацијама

25. октобар 2013.Загреб, 25. октобар 2013. Министри науке западног Балкана усвојили су данас у Загребу Регионалну стратегију истраживања и развоја за промоцију иновација током састанка на министарском нивоу на тему регионалног истраживања и развоја.

Истраживање и развој заузима централно место у стратегији за раст и запошљавање Европске уније – Стратегије Европа 2020 – будући да су важни фактори привредног раста, и да доприносе повећању продуктивности и стварању могућности за запошљавање. Ово усмерење на истраживање и иновације препознале су земље западног Балкана које траже пут ка економском опоравку.

Подстицање регионалне сарадње највећи је допринос који Република Хрватска може да пружи политикама на којима је заснована Европска унија. Хрватска ову сарадњу, као и ону везану за чланство свих земаља региона у Европској унији када се сви критеријуми испуне, види као свој дугорочни национални интерес  и као основу за сопствену безбедност и развој. Верујемо да можемо у томе бити конструктивни и да можемо да будемо истински пријатељи свима који су окренути ка промоцији вредности великог пројекта европског јединства,” рекао је Жељко Јовановић, министар науке, образовања и спорта Републике Хрватске.

По први пут, у заједничком циљу да унапреде истраживање и иновације, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, БЈР Македонија и Србија сарађивале су на састављању Регионалне стратегије истраживања и развоја за промоцију иновација. Овај документ послужиће као оквир у заједничком настојању да се препоруче реформе политике и институција, и да се промовише ургентан приоритет Западног Балкана - повећање иновација, економски раст, просперитет.

Похвалио бих све земље учеснице за импресивне резултате које су постигле у протеклих десет година у реформисању свог система за иновације, унапређењу истраживања, и уопште у стварању услова за иновације. У наредном периоду, регионална сарадња на спровођењу Регионалне стратегије истраживања и развоја за промоцију иновација представљаће бројне могућности за боље коришћење људског капитала и финансијских  ресурса, креирање политичке платформе за сталну промоцију реформе политика и јаче капацитете да се мобилишу спољни извори финансирања за истраживање и развој, и иновације за Западни Балкан,” рекао је Лалит Рајна, саветник за политику и стратегију у региону Европе и централне Азије у Светској банци.

Регионална сарадња на нивоу политика створиће позитиван притисак међу колегама и служиће као легитимна обавеза за спровођење реформи на националном нивоу и за промовисање интеграције региона у Европски истраживачки простор (енг. ЕRА). Интегрисање у међународне научне и мреже за иновације као и и технолошки напредне производне ланце од суштинског је значаја за квалитет и утицај истраживања и развоја на подручју читавог региона. 

Домаћин министарског скупа на коме су се окупили министри науке земаља учесница, представници Европске комисије, Савета за регионалну сарадњу и Светске банке био је Жељко Јовановић, министар науке, образовања и спорта Републике Хрватске. 

Генерални секретар Савета за регионалну сарадњу Горан Свилановић нагласио је да су иновације камен темељац стратегије Југоисточна Европа (ЈИЕ) 2020 која се тренутно, под покровитељством Савета за регионалну сарадњу, налази у фази завршних припрема, а у којој је Регионална стратегија за истраживање и развој ослонац стуба паметног развоја.     

“Стратегија за истраживање и развој побољшаће истраживачку основу као и услове за изузетну вредност истраживачког рада на западном Балкану, и на тај начин успорити „одлив мозгова“, а допринети „приливу мозгова“, те ће промовисати сарадњу истраживачког сектора и индустрије као и пренос технологија, омогућити пословна улагања у истраживања и иновације, и ојачаће вођење националних политика одговарајућим средствима за техничку подршку на нивоу региона“.

Рад на стратегији подржали су Светска банка и Европска комисија, а финансиран је средствима из Вишекорисничког инструмента за преtприступну помоћ (ИПА). Европска комисија и Савет за регионалну сарадњу надзирали су реализацију пројекта. 

Контакти за медије
Загреб
Ивана Калођера Министарство науке, образовања и спорта
Тел. : +385 1 4594 292
uzoj@mzos.hr
Вања Фрајтић, Светска банка
Тел. : +385 1 2357 230
vfrajtic@worldbank.org
Динка Живаљ, Регионални савет за сарадњу
Тел. : +387 62 341 881
dinka.zivalj@rcc.int


Саопштење бр.:
PR/ECA

Api
Api