САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Светска банка помаже Србији да унапреди преко 800 км путне мреже

26. април 2013.Вашингтон, 26. април 2013 – Одбор извршних директора Светске банке одобрио је у петак зајам Србији у износу од 100 милиона америчких долара за унапређење путне инфраструктуре и безбедности на путевима у Србији. Боља путна мрежа унапредиће конкурентност Србије и обезбедиће становништву лакши и безбеднији приступ радном месту, тржишту и социјалним услугама.   

Нови Пројекат рехабилитације путне мреже и безбедности на путевима допринеће финансирању периодичног одржавања и радова на рехабилитацији, парцијалних проширења асфалта, радова везаних за унапређење саобраћајне сигнализације и радова на обнови објеката на путевима, као и прикључних саобраћајница за 35 – 40 деоница, у дужини од укупно 800 – 810 км. Поред тога, пројектом ће се обезбедити сигнализација, мере за успоравање саобраћаја и опрема за путеве на додатних 1000 км путне мреже у земљи, чиме ће се даље повећати безбедност на путевима у Србији.  Такође, пројекат је осмишљен тако да подстакне спровођење реформе управљања одржавањем путева.

Овај пројекат који финансира Светска банка део је ширих настојања међународних финансијских институција, укључујући Европску инвестициону банку (EИБ) и Европску банку за обнову и развој (EБРД), да се помогне Србији у спровођењу њеног Програма рехабилирације националне путне мреже са циљем унапређења квалитета и безбедности на приоритетним путним саобраћајницама,  чиме се унапређује повезаност целокупне путне мреже. Прва фаза Програма рехабилитације путне мреже у Србији коју подржавају ове три међународне финансијске институције покриће око 1100 км.

 

Контакти за медије
Београд
Весна Костић
Тел. : +381 11 3023723
vkostic@worldbank.org
У Вашингтон
Кристин Шредер-Кинг
Тел. : +1 202 458 2736
kschrader@worldbank.org


Саопштење бр.:
2013/364/ECA

Api
Api

Welcome