САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Prema izveštaju Svetske banke i IFC-a, Jugoistočna Evropa nastavlja da unapređuje poslovnu regulativu za preduzetnike

28. јун 2011.
Beč, Austrija, 28. jun 2011. godine—Prema novom izveštaju Svetske banke i IFC-a, reforma poslovne regulative širom Jugoistočne Evrope štedi vreme i novac lokalnih preduzetnika. Danas objavljeni drugi Izveštaj o poslovanju u Jugoistočnoj Evropi 2011 (Doing Business in Southeast Europe 2011) analizira lakoću poslovanja u 22 grada iz sedam ekonomija: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, BJR Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

 

Ekonomije u Jugoistočnoj Evropi  nastavile su da reformišu poslovne propise uprkos globalnoj finansijskoj krizi. Rezultati pokazuju da su u svih 19 gradova koji su se našli u izveštaju iz 2008. godine napravljeni pomaci makar u jednoj od četiri oblasti koje su analizirane: osnivanje preduzeća, pribavljanje građevinskih dozvola, upis nepokretnosti i izvršenje ugovora. Širom regiona, prosečni troškovi osnivanja preduzeća su se smanjili sa 22 na 13 procenata prosečnog prihoda po glavi stanovnika. Prosečno vreme za pribavljanje građevinksih dozvola i registrovanje nepokretnosti smanjeno je za više od mesec dana.   

 

Iako niti jedan grad nema dobre rezultate u svim oblastima koje se analiziraju, najlakše je pribaviti  građevinsku dozvolu u Nikšiću (Crna Gora) i preneti vlasnička prava u Balti i Kišnjevu (Moldavija). Skoplje (BJR Makedonija) i Banja Luka (Bosna i Hercegovina) su napravili najveći napredak tako što su otpočeli reforme u sve četiri oblasti koje se analiziraju. Sa druge strane, najteže je osnovati preduzeće u Prištini (Kosovo), registrovati vlasništvo u Mostaru (Bosna i Hercegovina) i sprovesti ugovor u Prizrenu (Kosovo). Pribavljanje građevinske dozvole najteže je u Beogradu (Srbija).

 

U određenim kategorijama gradovi u regionu mogu se porediti sa najboljim svetskim primerima. Osnivanjem “jedinstvenog šaltera - One Stop Shop”, Skoplje (BJR Makedonija) je pojednostavilo procedure osnivanja preduzeća i postalo peti grad po ovom parametru globalno. Kompjuterizacija i medijacija komercijalnih sporova unapredili su efikasnost rada sudova u Zrenjaninu (Srbija), gde je izvršenje ugovora sada jednako brzo kao i u SAD.

 

“Konkurentne ekonomije ne mogu preživeti kao ostrva”, kaže Augusto Lopez Claros, Direktor za globalne indikatore i analizu Grupe Svetske banke. “Razmena reformskih iskustava je šansa da se unapredi nacionalna i regionalna konkurentnost.”

 

Izveštaj o poslovanju u Jugoistočnoj Evropi 2011 analizira poslovnu regulativu iz ugla lokalnih malih i srednjih preduzeća. Izveštaj je sačinjen uz finansijsku podršku Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), Austrijske vlade i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za više informacija, molimo vas da posetite: www.doingbusiness.org/SEE .


O Grupi Svetske banke

Grupa Svetske banke predstavlja jedan od globalno najvećih izvora finansiranja i znanja za zemlje u razvoju. Grupaciju čini pet blisko povezanih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno razvojno udruženje (IDA), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Agencija za multilaterlanu garanciju investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID). Svaka od ovih institucija ima specifičnu ulogu u realizaciji misije borbe protiv siromaštva i unapređenja životnog standarda u zemljama u razvoju. Za više informacija posetite www.worldbank.org, www.miga.org i www.ifc.org.

 

U Vašingtonu: Nadine Ghannam, Tel: +1 202 473 3011, E-mail: NSghannam@ifc.org 

U Beogradu:  Slobodan Brkic, Tel: +381 11 3023 750, E-mail: SBrkic@ifc.org     

U Beču:Oliver William Griffith, Tel: +33 1 4069 3195, E-mail: OGriffith@ifc.org

Саопштење бр.:
2011/571/IFC

Api
Api