Skip to Main Navigation
BRIEF

Onlajn konsultacije: Ažuriranje Sistematske dijagnoze (SCD) za Kosovo 2021

Image

Foto: Svetska banka


Grupa Svetska banka priprema sistematsko ažuriranje Sistematske dijagnoze za zemlju (SCD) za Kosovo. Ažuriranje SCD-a informisaće Okvir partnerstva sa zemljom (CPF) između Kosova i Grupe Svetska banka i podržaće tekući dijalog između grupe Svetske banke i vlade. Primarni cilj ovog ažuriranja SCD-a je identifikovanje najkritičnijih ograničenja sa kojima se Kosovo suočava u nastojanju da se oporavi od krize COVID-19, kao i prednosti koje može iskoristiti da ubrza napredak u smanjenju siromaštva i zajedničkom prosperitetu.

SCD će odražavati najbolju moguću analizu i oslanjati se na sve raspoložive i relevantne dokaze. To neće biti ograničeno na područja ili sektore u kojima je Grupa Svetske banke trenutno aktivna ili u kojima Grupa Svetska banka predviđa vladin interes.

Da bi podržala pripremu Izveštaja o SCD-u za Kosovo iz 2021. godine, Grupa Svetska banka traži priloge od velikog broja ključnih aktera. U cilju prikupljanja širokog skupa stavova i mišljenja o glavnim prioritetima za Kosovo, narednih nedelja održaće se niz virtuelnih konsultativnih sastanaka sa vladom, parlamentom, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva, akademijom i razvojnim partnerima.

Ova prezentacija rezimira početnu analizu i sadrži vodeća pitanja za konsultacije.

Veoma cenimo vašu pomoć u popunjavanju ovog kratkog upitnika na mreži, koji će pomoći da se svi pogledi pravilno razmotre. Molimo vas da popunite i vratite ovaj obrazac do 15. septembra 2021.

Za komentare, pitanja i sugestije kontaktirajte Mjellmu Rrecaj na mrrecaj@vorldbank.org ili + 383-49-247-247.

Informacije o procesu konsultacija potražite na Facebook stranici Kancelarije Svetske banke na Kosovu: World Bank Kosovo.