Skip to Main Navigation
Video16 mars 2023

Ndërtimi i Urave Rezistente në Shqipëri

Një projekt i ri i mbështetur nga Banka Botërore do të ndihmojë Shqipërinë të përmirësojë sigurinë e infrastrukturës së urave dhe të forcojë qëndrueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësive natyrore.