Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Reforma e pensioneve në Shqipëri

2015-10-20

Reforma e pensioneve në Shqipëri ndihmoi të moshuarit që jetonin pa një pension. Kjo reformë lëvizi një tavan të vjetëruar, dhe tashmë punonjësit mund të përfitojnë pensione në përputhje me atë që atë që kontirbojnë në sistem.