Programi i granteve në Kosovë shtytje për bujqit

12 gusht 2014

Rreth 4000 individë pritet të përfitojnë nga zgjerimi i veprimtarisë dhe vendet e reja të punës të cilat projekti i bujqësisë po i hap në tërë vendin.
Welcome