Skip to Main Navigation
Statement 20 februarie 2018

Declaraţia Grupului de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor privind Ziua Dezrobirii Romilor

20 februarie 2018 marchează cea de-a 162-a aniversare a dezrobirii romilor în principatele române Înţelegerea şi sporirea gradului de conştientizare a istoriei romilor şi a impactului pe care aceasta încă îl are şi în societatea contemporană sunt vitale pentru susţinerea eforturilor de promovare a unei creşteri incluzive şi a unor oportunităţi egale pentru toţi cetăţenii.

În România zilelor noastre, aproximativ 42% din populaţie este expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Unul din cinci români are un venit inadecvat. Mulţi dintre aceştia sunt romi. Romii sunt de 10 ori mai expuşi sărăciei decât populaţia generală, indiferent de vârstă, educaţie sau zona de reşedinţă. În 2013, de exemplu, 33% dintre romi erau expuşi unei sărăcii absolute, în timp ce doar 3,4% dintre non-romi se situau sub pragul sărăciei.

Sărăcia romilor şi excluziunea constituie o provocare istorică în România. Toate aceste provocări pot fi abordate prin intervenţii bine direcţionate de natură să sprijine egalitatea de şanse pentru romi, în domenii cum ar fi dezvoltarea timpurie, oportunităţile de ocupare a unui loc de muncă, sănătatea şi condiţiile de trai. Implementarea acestor intervenţii implică o puternică asumare la nivel naţional, politici coordonate la nivelul mai multor ministere şi structuri guvernamentale, precum şi un sistem de implementare integrat care să dezvolte intervențiile individuale într-o manieră participativă, utilizându-se abordări adaptate pentru a reflecta realităţile locale.

Grupul de Dialog şi Cooperare pentru Incluziunea Romilor a fost înfiinţat cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru a identifica domeniile unde este necesară acordarea unei atenţii sporite politicilor publice dedicate romilor, susţinerii perspectivelor romilor şi propunerea unor posibile soluţii pentru îmbunătăţirea rezultatelor procesului de dezvoltare şi a procesului de incluziune socială a romilor din România.

Rămânem angajaţi pe calea colaborării cu partenerii de dezvoltare şi a sprijinirii guvernului României pentru promovarea unor intervenţii care să promoveze egalitatea în drepturi şi incluziunea socio-economică a romilor, în special a tinerilor romi, precum şi sprijinirea participării depline a romilor la dezvoltarea politică, socială şi economică a comunităţilor din care fac parte.


Contact

Bucharest
Victor Neagu
vneagu@worldbank.org
Api
Api