Discursuri şi transcrieri

Mesajul Elisabettei Capannelli cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

03 decembrie 2016


Elisabetta Capannelli Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi Bucureşti, România

Transcriere

Elisabetta Capannelli's Address on the International Day of Persons with Disabilities

World Bank Group

Dragi români,

Astăzi este Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

2016 coincide cu cea de-a 10-a aniversare a adoptării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (unul dintre tratatele internaţionale pe care ţările ONU le-au ratificat cel mai repede şi în cel mai mare număr).

În această Zi, comunitatea internaţională devine mai conştientă de cauza persoanelor cu dizabilităţi, însă pentru milioane de români care au dizabilităţi sau care iubesc, cunosc, au în grijă  sau împart locuinţa cu o persoană cu dizabilităţi, problema aceasta este prezentă în viaţa lor timp de 365 de zile pe an.

În România, sunt peste 700.000 de persoane cu dizabilităţi, dintre care peste 70.000 sunt copii. Mai puţin de 5% dintre persoanele cu dizabilităţi au un loc de muncă, ceea ce situează România sub media UE.

Aceşti români sunt vecinii noştri, prietenii noştri, colegii noştri, membrii familiilor noastre, oameni ca şi noi care ar trebui respectaţi şi sprijiniţi.

Persoanele cu o formă sau alta de dizabilitate reprezintă o parte importantă a României, însă cu toate acestea vedem şi întâlnim foarte puţine dintre aceste persoane în fiecare zi.  Datorită stigmatizării, lipsei accesului, lipsei de oportunităţi şi marginalizării, din cauza cărora le este dificil să se manifeste în societatea românească, persoanele cu dizabilităţi din România:

  • Au nevoie de acces la educație, inclusiv la învăţământ specializat, pentru a-şi valorifica la maximum talentul şi competenţa;
  • Au nevoie de acces la oportunităţi de angajare, inclusiv la formalităţile necesare pentru sprijinirea activităţilor productive şi pentru a putea contribui la progresul ţării;
  • Au nevoie de acces la servicii publice de bună calitate, care să le dea posibilitatea de a fi cetăţeni egali, în orice zi a anului.

Biroul Băncii Mondiale din România contribuie la îmbunătăţirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin sprijinirea reformelor sistemului de asistenţă socială. Susţinem necesitatea de a oferi un venit adecvat persoanelor care nu pot lucra, pentru a îmbunătăţi standardul de viaţă al persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de îngrijire pe termen lung, precum şi pentru a facilita pătrunderea pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă.

Considerăm că sprijinul acordat persoanelor cu dizabilităţi şi integrarea acestora în societate constituie un element vital al unei Românii mai prospere şi mai egale.

Api
Api