Discursuri şi transcrieri

Studierea Istoriei Populației Rome – O cale către Incluziune și Creștere Economică

23 februarie 2016


Elisabetta Capannelli Lansarea Programului de Burse Academice pentru Cercetarea Robiei Romilor București, România

În forma pregătită pentru livrare

Image

Excelențele voastre,

Stimați cercetători,

Distinși oaspeți și colegi,

Este un privilegiu să vă urez bun venit astăzi la lansarea oficială a Programului de Burse Academice pentru Cercetarea Robiei Romilor, primul astfel de program lansat în România. Sunt extrem de încântată să îi salut pe Adrian și Mihai, doi dintre beneficiarii acestei burse având o astfel de inițiativă minunată, și le doresc mult succes în călătoria acestora de cercetare a istoriei populației rome.  

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Asociația Romano Butiq au inițiat acest program de burse academice pentru Cercetarea Robiei Romilor. Doresc să îi felicit pe Gelu Duminică și Nicoleta Bitu pentru această inițiativă minunată.

Pentru Grupul Banca Mondială, acest program de burse academice, ce se axează pe studierea istoriei și patrimoniului populației rome, reprezintă un moment unic. Activitățile noastre din România se axează pe soluționarea problemelor legate de excluziunea romilor. Cercetarea noastră analitică este clară în ceea ce privește susținerea faptului că incluziunea populației rome reprezintă o decizie economică inteligentă.

Grupul Banca Mondială – în colaborare cu IBRD și IFC – este mândru de oportunitatea de a  sprijini financiar acest program de burse academice alături de ceilalți sponsori – societăți din mediul privat, Ambasada Regatului Suediei, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, producătorii filmului „Aferim” și alte persoane interesate de subiect.

Efortul comun va sprijini studierea patrimoniului și istoriei populației rome ce poate contribui în mod semnificativ la promovarea unei înțelegeri mai bune a problemelor populației rome și într-o societate mai inclusivă. Evenimentul de astăzi reprezintă mai mult decât lansarea unui program de burse academice într-un nou domeniu de studiu în România. Acesta reprezintă o celebrare a puterii educației, excelenței în domeniul profesional și a incluziunii sociale.

Educația este unul din pilonii ce poate contribui la eradicarea sărăciei extreme la nivel global și are potențialul de a fi unul dintre cei mai buni „egalizatori” ai societății. Există dovezi concrete cu privire la faptul că investițiile în copii de la vârste fragede cresc capacitatea acestora de a învăța atunci când încep ciclul primar. Totodată, cresc șansele acestora de a rămâne în școală și de a nu abandona, ci de a promova în învățământul gimnazial. Pe termen lung, această abordare amplifică potențialul venit atunci când aceștia ajung adulți.

În România, aproximativ 42% la sută din populație se confruntă cu riscul ecluziunii sociale și unul din cinci români nu are un venit. Foarte multe dintre aceste persoane ce se află în sărăcie sunt de etnie romă. Populația romă se confruntă cu un risc de 10 ori mai mare de a se afla în sărăcie decât populația generală, indiferent de vârstă, nivelul de educație sau zona de rezidență. De exemplu, în 2013, 33% din populația romă se afla într-o situație de sărăcie extremă, în timp ce doar 3,4% din populația non-romă se afla sub pragul de sărăcie. Diferența dintre populația romă și non-romă nu se modifică în mod semnificativ dacă persoanele locuiesc în zonele rurale sau urbane. 90% dintre gospodăriile populației rome se confruntă cu lipsuri semnificative comparativ cu 54% din vecinii non-romi. Ceea ce este îngrijorător este faptul că riscul de sărăcie este extrem de mare în cazul copiilor romi. Rata de sărăcie a acestora are un nivel de 37,7 la sută comparativ cu rata la nivel național de 4,3%.  

Incluziunea socială și economică a populației rome este esențială pentru ca România să îndeplinească obiectivele Europa 2020 și să atingă convergența cu Uniunii Europene. În timp ce populația României îmbătrânește și se reduce, cohorta romă este tânără și în creștere. Între 6-20% din noii intrați pe piața muncii sunt romi. Drept urmare, asigurarea egalității de șanse pentru populația romă nu este doar un imperativ social și moral, ci este totodată o necesitate economică.

Circumstanțele în care se copii se nasc și sunt crescuți definesc oportunitățile de-a lungul vieții. Doresc să evidențiez modul în care inegalitățile au un impact asupra educației și posibilităților de angajare.

Inegalitățile cu care se confruntă mulți romi încep devreme în timpul vieții și sunt perpetuate timp de generații. Aproximativ 40% din copii din gospodăriile de romi din România sunt subnutriți. Aceștia au un regim alimentar deficitar și acces inadecvat la o locuință și la servicii de sănătate, apă și salubrizare.

Accesul redus la educație reprezintă o limitare majoră în ceea ce privește atingerea acelorași rezultate de dezvoltare. Doar 37% dintre copii romi, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani sunt înscriși în învățământul preșcolar, subminând nivelul de pregătire pentru școală al copiilor romi și reducând șansele acestora de a atinge niveluri de educație superioară și competente profesionale ulterior de-a lungul vieții. Doar 12% dintre bărbații romi și 6% din femeile rome promovează învățământul gimnazial și liceal, și mai puțin de 5% din populația romă deține studii postliceale. Nu este surprinzător faptul că analfabetismul este prevalent în comunitățile de romi marginalizate.

Aproximativ jumătate din gospodăriile de romi din România au nivelurile scăzute de ocupare. Mai puțin de 19% din femeile rome și 42% din bărbații romi au un loc de muncă, foarte mulți dintre fiind muncitori necalificați, cu un impact direct asupra nivelului propriu de sărăcie. Aproximativ 35% din angajații de etnie romă se regăsesc în mediul formal. Populația romă angajată câștigă doar o fracțiune din câștigul mediu al populației generale. Venitul câștigat de bărbații romi de vârstă activă este estimat ca fiind 20% din cel al populației generale. Cifra corespunzătoare pentru femeile de etnie romă este de 12%. Beneficiul economic al creșterii mediei de productivitate a populației rome până la nivel populației non-rome este estimat ca având o valoare de 3-4% din PIB-ul României. Din acest motiv incluziunea populației rome pe piața muncii reprezintă o abordare economică inteligentă.


" Incluziunea socială și economică a populației rome este esențială pentru ca România să îndeplinească obiectivele Europa 2020 și să atingă convergența cu Uniunii Europene. În timp ce populația României îmbătrânește și se reduce, cohorta romă este tânără și în creștere.  "

Elisabetta Capannelli

Director de Țară pentru România Banca Mondială

Aceste provocări pot fi soluționate prin intervenții bine orientate care să sprijine oportunitățile egale pentru populația romă în ceea ce privește dezvoltarea timpurie în copilărie, ocupare, sănătate și condiții de trai. Implementarea acestor intervenții necesită un nivel de responsabilitate ridicat la nivel național, politici coordinate la nivelul diferitelor ministere și la nivel guvernamental, și un sistem de implementare integrat care să dezvolte diferite intervenții într-o manieră participativă, utilizând abordări adaptate la nivel local. 

Banca Mondială a publicat recent un raport regional - Fiind corect ești mai bun: Promovarea Oportunităților Egale pentru Populația Romă Marginalizată (Being Fair, Faring Better: Promoting Equality of Opportunity for Marginalized Roma) – ce identifică modalitățile de promovare a șanselor egale pentru populația romă dezavantajată din Europa Centrală și de Est, cu o orientare specifică spre următoarele generații. Vă încurajăm să descărcați raportul de pe pagina noastră de internet.

O poveste de viață este aceea că acest raport este realizat de către o tânără de etnie romă. Povestea aceasta este un exemplu pentru mine în ceea ce privește sfidarea destinului pentru a atinge succesul profesional și pentru a contribui în mod eficient la creșterea și dezvoltarea societății.

Dați-mi voie să vă prezint pe scurt povestea lui Carmen. Aceasta s-a născut în sud-vestul României într-o comunitate segregată de producători de cărămizi ce obișnuiau să călătorească, lăsând copii în grija bunicilor. Deși mama acesteia nu a promovat învățământul gimnazial, Carmen a fost încurajată de către familia să continue să meargă la școală, să se axeze pe educație și să facă tot posibilul pentru a lua note bune. Toate acestea în timp ce făcea parte dintr-o clasă segregată și văzând cum prietenele sala renunțau la școală pentru a se căsători și pentru a-și întemeia o familie. Totuși, aceasta a continuat mai departe cu învățământul gimnazial, liceal, departe de casă și luptând-se să compenseze pentru lacunele de învățare ale educației dobândite anterior în clase segregate. Carmen a depus eforturi majore pentru a fi printre primii elevi din clasa sa de liceu. A mers la facultate, a studiat în străinătate și astăzi deține două Diplome de Master.

Acesta este un exemplu ce nu trebuie să fie considerat ca fiind o excepție. Astfel de povesti ale tinerilor de etnie romă trebuie să fie multiplicate, iar tinerele de etnie romă trebuie să fie în mod special încurajate să își continue studiile și să le finalizeze. Politicile de incluziune socială eficiente vor necesita eforturi din interiorul comunităților de romi, și politici și intervenții guvernamentale bine orientate. Educația poate transforma societățile și poate ajuta oamenii să iasă din sărăcie. Există dovezi cu privire la faptul că veniturile cresc în medie cu 10% anual pentru fiecare an de educație al persoanelor angajate. Totodată, educația îi ajută pe oameni să înțeleagă faptul că o societate diversificată promovează creșterea.

Aștept cu nerăbdarea să aud ideile tinerilor cercetători, opiniile mentorilor acestora și abordarea factorilor legislativi cu privire la modul în care următoarea generație de copii romi poate învinge inegalitățile având la dispoziție instrumentele corespunzătoare.

Mulțumesc.


Equality for Roma
Image
INFOGRAPHIC
Equality for Roma

Api
Api