Discursuri şi transcrieri

Discursul lui Ismail Radwan, specialist principal pentru sectorul public, regiunea Europa și Asia Centrală

28 octombrie 2015


Ismail Radwan Foreign Investors Summit 2015 Bucureşti, România

În forma pregătită pentru livrare

Bună dimineaţă şi un călduros bun-venit tuturor.  Este o mare plăcere să mă aflu astăzi aici în locul doamnei Elisabetta Capannelli, manager de țară al Băncii Mondiale, care are o altă îndatorire de ultim moment.

România, o destinaţie atrăgătoare pentru investiţii

În primul rând daţi-mi voie să vă spun că România este şi ar trebui să fie o destinaţie atrăgătoare pentru investitorii străini.  Este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere la nivelul UE și a fost mereu una dintre ţările cu performanţe de top în ultimii 20 de ani.  Guvernnul a menţinut un mediu macro-economic stabil, luând măsurile dure pentru a reduce cheltuielile și pentru a micșora deficitul atunci când acest lucru a fost necesar.  România are în continuare un potenţial foarte mare în ceea ce priveşte atingerea normelor şi nivelurilor din trai ale UE.

Costurile cu munca sunt relativ mici, iar muncitorii sunt bine pregătiți, în special în zonele urbane.  România are internetul cu cea mai mare viteză din UE şi o industrie IT şi de dezvoltare softuri prosperă.  În continuare există oportunități neexplorate în turism, agricultură, construcții și IT, iar acestea sunt doar câteva sectoare. 

Deci ce altceva se poate face pentru a încuraja investiţiile la nivel de ţară?  Cred că se poate avansa în următoarele domenii cheie: (i) Mediul de afaceri, (ii) îmbunătățirea infrastructurii şi (iii) buna guvernare.

Îmbunătăţirea mediului de afaceri

România deţine în general un mediu de afaceri bun.  Banca Mondială îl poziționa în anul 2015 pe locul 48 din 189 de economii.  A urcat de pe locul 50 în 2014, însă în continuare este în spatele Poloniei care ocupă locul 32 și al Bulgariei, locul 26.  Înființarea unei afaceri se realizează mai ușor în România decât în Polonia şi Bulgaria. 

România a urcat 76 de locuri (ajungând pe locul 52) în ceea ce priveşte uşurinţa plătirii impozitelor după introducerea sistemului de depunere electronică de către operatorii economici şi persoanele fizice. Deci, care sunt domeniile cu probleme?

Accesul la electricitate este cel mai problematic domeniu, poziționând țara pe locul 171.  Durează peste 200 de zile pentru a aproba o conexiune pentru un depozit nou şi costă de cinci ori mai mult decât venitul național per cap de locuitor.  În ceea ce priveşte autorizaţiile de construcţii, și această activitate necesită mult timp, având o durată de peste 250 de zile pentru a obţine toate aprobările necesare unui depozit nou.  Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) se plâng de sarcinile generate de reglementările guvernamentale şi de transparenţa procesului de elaborare politici guvernamentale. Însă per total, acest guvern a dovedit că sprijină mediului de afaceri. 

Primul Ministru are întâlniri regulate cu reprezentanţii mediului de afaceri, iar această ocazie ar trebui folosită de către liderii din business pentru a introduce pe agendă propuneri concrete de politici, împreună cu termenele limită și agențiile responsabile cu implementarea.

Ministerul de Finanţe, cât şi ANAF, au vorbit serios atunci când au menţionat reducerea evaziunii fiscale pentru a asigura un mediu echitabil pentru toți operatorii economici - un aspect sprijinit şi de către Banca Mondială prin intermediul Proiectului de Modernizare a Administraţiei Fiscale.

În anul trecut, guvernul a introdus o lege nouă privind insolvența, procedurile vamale simplificate și a propus o reducere a T.V.A. începând cu 2016.  În viitor este necesară o orientare către finalizarea noii legi privind cadastrul şi publicitatea mobiliară şi înaintare ei spre parlament - aspecte sprijinite de către Banca Mondială prin intermediul operaţiunilor şi asistenţei tehnice.

Îmbunătăţirea infrastructurii

Deşi încă sunt multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte infrastructura, este de asemenea adevărat că foarte multe activități au fost deja realizate.  România şi-a transformat sectorul energetic în ultimii zece ani dintr-unul deţinut integral de către stat şi extrem de reglementat, într-un sector care a introdus participarea sectorului privat, a realizat interconectivitatea cu pieţele energetice din UE şi a îmbunătăţit reglementarea independentă. 

Anul trecut Electrica, compania românească de furnizare și distribuție a energiei electrice, a obţinut 600 de milioane de dolari în cadrul unei oferte publice inițiale pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra, reducând pachetul deţinut de către stat la 49 la sută. Guvernul întreprinde activităţi pentru a restructura şi moderniza alte companii de stat din sector.  România a liberalizat sectorul de gaz non-rezidenţial.

Aceste sunt reuşite foarte mari care nu sunt adesea subiect de discuţie. Astfel de eforturi trebui să fie susţinute şi continuate. Sectorul are un potenţial foarte mare dacă guvernul poate menţine direcţia actuală a reformelor, continuând să privatizeze şi să listeze la bursa de valori din Bucureşti companiile relevante.

Cadrul de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile de stat (Ordonanța 109/2011) este modificat pentru a sprijini managementul profesional în sectorul întreprinderilor de stat. Cu ajutorul managerilor profesionişti care administrează aceste întreprinderi de stat, abaterile din piaţă vor fi reduse, disciplina fiscală va fi îmbunătățită, crescând totodată contribuția lor la economie.

În sectorul transporturilor încă mai sunt multe de făcut.  România are nevoie de autostrăzi mai bune.  Din cei aproximativ 2.500 de kilometrii care fac parte din rețeaua TEN-T, doar 700 sunt conform normelor. Finalizarea reţelei TEN-T va necesita peste 16 miliarde de euro, în timp ce Programul Infrastructură Mare al UE va aloca mai puţin de un sfert din această sumă în perioada de programare 2014-2020.

Sper ca această sumă să poată fi cheltuită după ce au fost învăţate lecţiile din perioada de programare anterioară, când absorpţia fondurilor UE a fost mai puţin decât satisfăcătoare.

În plus, sunt necesare investiţii suplimentare pentru a construi autostrăzile planificate şi pentru a reabilita reţeaua existentă. În ultimii 20 de ani, doar 5.000 de kilometrii de drum au fost reabilitați, și se estimează că aproximativ 40 la sută din reţea este în continuare într-o condiţie precară.

Anul trecut am mers la Constanța pe noua autostradaă şi am ajuns la destinaţie în mai puţin de 2 ore pe un drum sigur, drept urmare ştiu că există capacitatea la nivel național de a construi drumuri şi de a le îmbunătăţi şi reabilita.  Pentru a încuraja investitorii străini şi pentru a sprijini exportatorii naționali este nevoie de conexiuni rutiere mai bune cu ţările vecine.  Iar acest aspect este unul prioritar care merită atenţia continuă a guvernului. 

Căile ferate din România sunt de-asemea într-o stare precară.  În anii 90 ele acopereau două treimi din traficul total, însă acum cota lor a scăzut la o treime.  Sectorul este subvenţionat foarte mult din cauza operaţiunilor ineficiente şi din cauza unei rețele supradimensionate iar volumele sunt în scădere.  Guvernanţa sectorială este totodată problematică, inclusiv în ceea ce priveşte productivitatea angajaţilor şi prevalenţa companiilor ce funcţionează în pierdere, rezultând arierate foarte mari.

Companiile  feroviare sunt printre primii zece generatori de arierate în rândul entităţilor publice.  Acesta este un domeniu care necesită decizii guvernamentale dure, restructurarea operaţiunilor neviabile şi implicarea sectorului privat acolo unde acest lucru este posibil.

Buna guvernare

Deşi acesta este ultimul dintre cele trei domenii despre care voi discuta azi, este probabil cel mai important.  Investitorii internaţionali se orientează către ţări cu o guvernanță puternică și care respectă statul de drept.  Buna guvernare include menținerea unor condiții echitabile pentru toți investitorii, instituții puternice și de încredere, în special în domeniul judiciar.  Banca Mondială monitorizează Indicatorii Globali de Guvernanţă.  Ei includ elemente precum stabilitatea politică, statul de drept, calitatea cadrului legislativ şi controlul corupţiei.  În toate domeniile pe care le monitorizăm România a înregistrat îmbunătăţiri semnificative în ultimul deceniu.

Totuşi încă mai pot fi făcute multe lucruri în special în două domenii:  (i) eficacitatea guvernului şi (ii) lupta împotriva corupţiei.

1.  Eficacitatea guvernului rămâne în continuare în zona celei de-a 52 percentile a ţărilor din întreaga lume.  În acest domeniu Banca Mondială sprijină Guvernul Român pentru a consolida „administraţia centrală”. 

În cadrul Cabinetului Primului Ministru a fost constituită cu succes o unitate de implementare, a cărei activitate este orientată către priorități naționale cheie precum achizițiile publice, administraţia fiscală, energia şi ocuparea tinerilor. Iniţiativele viitoare includ constituirea unei unităţi de strategie care să coordoneze procesul de elaborare politici prioritare, prin corelarea strategiilor sectoriale cu priorităţile la nivel naţional şi UE. Banca Mondială sprijină totodată eforturile de a corela elaborarea strategiei cu bugetarea și de a implementa un sistem coerent pentru evaluarea impactului reglementărilor.  Aceste eforturi vor trebui să fie susţine prin intermediul unei cadru de monitorizare şi evaluare puternic, prin intermediul căruia să fie evaluat progresul şi prin care să se asigure corecţiile acolo unde este necesar.

2.  Lupta împotriva corupţiei:  România a făcut progres semnificativ în acest domeniu dificil.  Se pare că nu trece o săptămână fără ca un politician de rang înalt sau un om de afaceri să nu fie arestat sau acuzat de corupţie, luare/dare de mită sau trafic de influenţă.

Acum trebuie să facem următorul pas, pentru a aduce laolaltă toate părțile legii şi sistemului juridic din România; Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice, DNA, ANAF, sistemul instanțelor judecătorești, forțele de poliţie şi procuratura, pentru a îmbunătăţi sistemul de confiscare şi recuparere a bunurilor furate.  Foarte multe părţi ale guvernului sunt implicate, însă nimeni nu a preluat conducerea pentru a soluţiona această provocare.  Totuşi este momentul ca activele oamenilor să fie returnate, iar cetățenii români să fie martorii aducerii în justiţie a elitelor corupte care continuă să strice renumele acestei ţări minunate.

Pe scurt, România este o destinaţie atrăgătoare pentru investitorii naţionali şi internaţionali.  Guvernul progresează constant în ceea ce priveşte îmbunătăţirea mediului de afaceri, menţinerea unei discipline fiscale și evoluția reformelor structurale importante care sunt necesare pentru a stimula economia, iar Banca Mondială va continua parteneriatul încheiat cu guvernul în multe dintre aceste domenii pentru a asigura ca România să să fie în continuare o destinație din ce în ce mai atrăgătoare pentru investiții.

Vă multumesc pentru atenţie.

 


Api
Api

Welcome