Discursuri şi transcrieri

Mesaj adresat de către Elisabetta Capannelli - Conferința despre economia circulară

1 septembrie 2015


Elisabetta Capannelli, Director de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria Conferința – Economia Circulară București , România

În forma pregătită pentru livrare

Doamnă Ministru, Stimați Organizatori, Vorbitori și Participanți,

Vă sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de vă putea adresa acest mesaj, deși virtual, în cadrul conferinței de astăzi privind economia circulară.

Acest subiect este unul de importanță ridicată pentru România și pentru Banca Mondială, și vreau să mulțumesc Asociației Green Revolution, principalul organizator al acestei conferințe, pentru promovarea unui astfel de eveniment și pentru lansarea unei platforme cheie pentru dezbateri și acțiuni viitoare privind Economia Circulară.

Conceptul de economie circulară vizează găsirea soluțiilor 3R – Reducere, Reutilizare și Reciclare  – pentru gestionarea deșeurilor și dezvoltarea sustenabilă.

Acesta este esențial pentru reorientarea caracterului agendei privind deșeurile, de la o simplă provocare la o oportunitate, și pentru a stimula dezvoltarea de soluții inovatoare pentru provocările de mediu cu care ne confruntăm la ora actuală.

În cadrul Băncii Mondiale, prin activitatea desfășurată în țările sărace și bogate de pe toate continentele, am putut observa cum țările pot să își reorienteze în mod progresiv modelele de dezvoltare pentru a include economia circulară. Am contribuit în acest sens la elaborarea și implementarea strategiilor și proiectelor în domeniul economiei circulare.

De exemplu, am sprijinit China să dezvolte o nouă legislație națională ce este în vigoare începând cu anul 2009 – Legea privind Promovarea Economiei Circulare în China – prima lege a economiei circulare ce a fost promulgată într-o țară în curs de dezvoltare.  De atunci, o serie de proiecte pe acest subiect au fost implementate în China, cu privire la reducerea și reciclarea deșeurilor solide, inclusiv cu finanțare din partea Băncii Mondiale.

În Romania, Banca Mondială lucrează în strânsă colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  pentru a sprijini elaborarea și implementarea noului plan de acțiuni și noii Strategii privind Schimbările Climatice și Creșterea Economică Ecologică Bazate pe Dovezi.

O astfel de strategie, aflată în momentul de față în procesul de consultare publică fiind disponibilă pe pagina de internet a Ministerului, include printre obiectivele de atenuare:

  • promovarea reducerii producției de deșeuri;
  • creșterea nivelului de reutilizare sau reciclare a bunurilor în fluxul de deșeuri;
  • reducerea cantității de materiale ce vor fi gestionate ca deșeuri;
  • compostarea deșeurilor organice;
  • producția de energie din deșeuri prin incinerare.

Având economia circulară ca punct central al agendei privind eficienţa resurselor din cadrul strategiei Europa 2020, Europa a înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte transformarea deşeurilor în resurse şi promovarea modalităţilor sustenabile de gestionare a deşeurilor.

Totuși, în România standardele privind gestionarea deșeurilor sunt mult sub media europeană, cu niveluri scăzute de reutilizare, reciclare și recuperare energetică. Sunt sigură de faptul că discuțiile de astăzi vor fi foarte interesante în ceea ce privește modalitatea în care aceste provocări pot fi abordate, însă dați-mi voie să vă fac câteva sugestii:

În primul rând, România trebuie să continue accelerarea eforturilor de a respecta Directiva-Cadru Europeană privind Deşeurile. Acest lucru necesită accelerarea proiectelor existente privind deşeurile şi lansarea de proiecte noi finanţate cu fonduri UE.

În al doilea rând, aceasta trebuie să asigure generarea unei cantităţi mai mici de deşeuri. Programele privind reducerea producţie de deşeuri pot juca un rol major în acest sens. Suntem mult prea departe de obiectivele Directivei privind nivelul de reutilizare şi reciclare a hârtiei, metalelor, sticlei şi materialelor plastice de cel puţin 50% din deşeurile menajere. Iar, până în anul 2020, reutilizarea, reciclarea şi recuperarea deşeurilor provenind din activităţi de construcţie şi de demolare trebuie să atingă cel puţin nivelul de 70%.

În al treilea rând, România trebuie să consolideze și să extindă modelele de economie circulară privind gestionarea integrată a deșeurilor. Acest lucru necesită utilizarea măsurilor de reglementare adecvate și a soluțiilor în condiții de piață, pentru a reduce costurile și pentru a beneficia de oportunitățile Economiei Circulare, în special în sectorul privat.

Banca Mondială vă stă la dispoziție pentru a sprijini eforturile la nivel de țară în vederea găsirii de soluții sustenabile pentru gestionarea deșeurilor și pentru a promova în continuare modelul de economie circulară în România.

Vă mulțumesc pentru atenție.


Api
Api

Welcome