Discursuri şi transcrieri

Discursul Elisabettei Capannelli despre analiza instituțională a Autorității de Supraveghere Financiară

29 iulie 2014


Elisabetta Capannelli Ceremonia de semnare dintre Banca Mondială și Autoritatea de Supraveghere Financiară a Acordului pentru diverse servicii de consultanță privind o analiză instituțională Bucharest, România

În forma pregătită pentru livrare

Domnule Preşedinte Negriţoiu,

Doamnelor şi domnilor,

 • Bine aţi venit la biroul Băncii Mondiale pentru semnarea, între Banca Mondială şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, a Acordului pentru diverse servicii de consultanţă privind o analiză instituţională a abordării de supraveghere şi organizare funcţională a Autorităţii. Aş dori de asemenea să mulţumesc jurnaliştilor pentru că au răspuns invitaţiei noastre de a lua parte la ceremonie.
 • Sub noua conducere, Autoritatea trece în prezent printr-un proces de reorganizare, integrare şi consolidare. Aceasta este pentru a funcţiona mai eficient ca agenţie de supraveghere şi de a-şi moderniza abordarea şi metodele.

 • În acest context, Autoritatea a solicitat asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale pentru o analiză instituţională de nivel ridicat şi recomandări pentru reformă. Banca este pregătită să acorde asistenţă şi să contribuie cu cea mai bună expertiză globală în domeniu la analiza instituţională, arhitectura organizaţională şi supravegherea nebancară integrată a celor trei pieţe acoperite de către Autoritate: valori mobiliare, asigurări şi pensii private.

 • Autoritatea se confruntă cu câteva provocări. Astfel, ea are nevoie de o nouă strategie instituţională şi o nouă viziune pentru conducerea reformei sale. Acest lucru implică faptul că este necesară o schimbare semnificativă în cultura corporatistă şi abordarea faţă de funcţiile sale esenţiale. Este important în mod special să se asigure faptul că atât conducerea, cât şi angajaţii se concentrează pe reglementare şi supraveghere pentru a satisface viitoarea cerinţă a pieţei. Acest lucru este important atât în ce priveşte practicile comunitare şi cele internaţionale, cât şi în ce priveşte asigurarea unei dezvoltări neobstrucţionate a pieţelor financiare din România, însă cu măsuri de siguranţă corespunzătoare.
 • Una dintre cele mai notabile provocări constă în armonizarea abordărilor sale privind supravegherea consecventă şi de reglementare în diferitele sectoare ale sistemului financiar nebancar.
 • În afara acestei armonizări, Autoritatea necesită de asemenea actualizarea şi modernizarea abordării sale privind reglementarea, şi o reorientare a metodelor sale de supraveghere de la tactici orientate strict pe conformitate la tactici bazate pe risc.
 • De asemenea, nu trebuie să uităm contextul: Uniunea Europeană trece în prezent printr-o amplă reformă instituţională a pieţelor financiare. România trebuie să fie capabilă nu doar să absoarbă schimbările iniţiate la nivelul Comisiei, dar şi să contribuie la modelarea noului mediu de reglementare, iar Autoritatea pentru Servicii Financiare este un partener cheie pentru dialog.
 • Câteva dintre aceste reforme vor fi mult facilitate prin modernizarea şi actualizarea capacităţilor informatice ale Autorităţii şi ale arhitecturii organizaţionale generale, ceea ce ar trebui de asemenea să reducă numărul de tranzacţii interne, verificări de conformitate, aprobări, revizuiri şi controale, care sunt utilizate în prezent în activitatea cotidiană.
   
 • În sfârşit, este de maximă importanţă ca Autoritatea să aibă un dialog continuu şi de colaborare cu sectoarele financiare supravegheate, recunoscând că poate asigura un rol preţios în identificarea necesităţilor pieţei, a riscurilor şi ideilor atât pentru dezvoltarea pieţei, cât şi pentru o supraveghere eficientă.

 • În cadrul lucrărilor se vor furniza o evaluare pe termen scurt şi recomandări pentru necesităţile legate de reorganizare ale Autorităţii. Acestea vor include un plan de dezvoltare pentru implementarea unei restructurări instituţionale care i.) va genera eficienţe organizaţionale, şi ii.) va pune accentul pe domenii comune de colaborare profesională pentru a rezulta într-o instituţie integrată într-un mod mai funcţional a precedentelor trei autorităţi de supraveghere.

 • Sperăm să furnizăm Autorităţii soluţiile necesare bazate pe probe. Şi sperăm să continuăm colaborarea foarte bună pe care am început-o deja împreună. Iar eu doresc să subliniez faptul că eforturile de reformă sub noua conducere sunt extrem de importante pentru aceste trei sectoare ale economiei României.


Contacte media
În Bucharest
Daniel Kozak
tel : + 40212010388
dkozak@worldbank.org

Api
Api

Welcome