Discursuri şi transcrieri

Elisabetta Capannelli despre modul de evaluare a Insolvenţei şi a Drepturilor Creditorului şi Debitorului pentru România

4 iunie 2014


Elisabetta Capannelli Conferinţa de lansare “Regimul juridic al insolvenţei şi drepturilor creditorilor/debitorilor” raport privind respectarea standardelor şi Codurilor (ICR-ROSC) în România Bucharesti, România

În forma pregătită pentru livrare

Image

Bună dimineaţa

Stimate domnule ministru Cazanciuc,
Stimate domnule director Ciucă,
Doamnelor şi domnilor,

Mă bucur că mă aflu astăzi aici şi că particip la prezentarea modului de evaluare a Insolvenţei Şi A Drepturilor Creditorului Şi Debitorului pentru România. Acest studiu a fost realizat de Banca Mondială (BM) în cadrul unui mai amplu set de rapoarte privind Respectarea Standardelor şi Codurilor.

Acest eveniment ilustrează perfect rolurile multiple ale Băncii Mondiale, precum şi impactul pe care activităţile Băncii îl are asupra îmbunătăţirii instituționale a ţărilor care sunt clientele noastre.

Iniţiativa Standardelor şi Codurilor a fost lansată în urmă cu 15 ani prin colaborarea dintre Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială. Scopul acesteia a fost de a întări cadrul financiar internaţional şi de a promova o mai bună stabilitate financiară atât la nivel local, cât şi la nivel internaţional, prin dezvoltarea, diseminarea, adoptarea şi implementarea standardelor şi codurilor internaţionale. A fost focalizată în domeniul transparenţei, al reglementării supravegherii sectorului financiar, precum şi în domeniul integrităţii pieţei.

În ultimii cincisprezece ani, au fost redactate şi date publicităţii de către FMI şi BM sute de rapoarte de evaluare a standardelor. În cazul României, astfel de rapoarte au acoperit domeniile de contabilitate şi audit, guvernanţă corporativă, diseminarea datelor, transparenţă fiscală şi supervizare în domeniul bancar.

Câteva dintre aceste rapoarte au fost redactate la începutul anilor 2000 şi trebuie actualizate, însă au avut un rol foarte important după ce au fost finalizate reprezentând un punct de referinţă pentru evaluarea legilor şi a practicilor naţionale şi pentru identificarea punctelor slabe şi a reformelor de politici de îndrumare. De pildă, raportul pentru Contabilitate şi Audit a sprijinit autorităţile române şi asociaţiile profesionale în misiunea de a moderniza practicile de contabilitate internă, iar raportul de Supervizare în domeniul Bancar a ajutat Banca Naţională a României să-şi îmbunătăţească cadrul reglementar.

De altfel, aceste rapoarte contribuie la sporirea transparenţei şi la supravegherea multilaterală la nivel internaţional. Ele ajută la o mai bună identificare a punctelor slabe care pot genera vulnerabilităţi la nivel economic şi financiar, precum şi la stimularea eficacităţii şi a disciplinei pieţei.

Evaluarea privind Regimul de Insolvenţă şi Drepturi ale Creditorului şi Debitorului în România, ce este prezentată astăzi, a fost iniţiată cu rolul de asistenţă tehnică pentru Ministerul Justiţiei, fiind finanţată de către Banca Mondială. Am comparat regimurile de insolvenţă şi creditor-debitor din România cu cele mai bune practici în domeniu pe plan internaţional şi am  realizat o evaluare a legislaţiei interne asupra insolvenței, aparţinând consorţiului Codului Insolvenţei.

Ambele analize au fost necesare pentru o reformă completă a legislaţiei insolvenţei.

Fondul Monetar Internaţional recunoaşte necesitatea unei  reforme in regimul Insolvenţei în scrisoarea de intenţie, agreată cu guvernul României.

Trebuie să afirm că evaluarea aceasta a venit la timpul potrivit.

Criza economică şi financiară care a afectat România încă din 2009 a dus la creşterea la un nivel critic a proporţiei creditelor neperformante din portofoliul băncilor, sporind astfel numărul cazurilor de insolvenţă şi impunându-i ţării să asigure un răspuns nou, urgent pentru problema insolvenţei.

Ca urmare, şi Ministerul Justiţiei a iniţiat în 2013 o nouă lege a insolvenţei, ce îi era cerută de o perioadă de timp de către mulţi dintre acţionarii prezenţi pe piaţa românească. Echipa de specialişti a Băncii Mondiale a avut ocazia să comenteze pe marginea proiectului de act legislativ şi, am fost fericită să vad că atât raportul asupra Insolvenţei şi a Drepturilor Creditorului cât şi comentariile noastre formulate asupra proiectului de lege, au conferit substanţă dezbaterii profesionale din cadrul comisiilor parlamentare, în cadrul cărora se analizau proiectele de acte legislative.

În mod cert impactul recomandărilor privind Respectarea Standardelor şi Codurilor, se poate manifesta pe deplin după mai mulţi ani.

În cazul României, majoritatea recomandărilor echipei noastre de experţi au fost luate în considerare de către autorităţi, astfel că ne aşteptăm să vedem în curând efectele unui cadru îmbunătăţit legal şi de reglementare pentru creditele acordate societăţilor comerciale.

În mod special, sectorul financiar ar urma să fie întărit prin implementarea unei reforme pentru cadrul de insolvenţă, pre-insolvenţă şi management al riscului, iar acest lucru ar putea duce la rezolvarea nivelului crescut de credite neperformante.

Însă îmbunătăţirea cadrului de reglementare reprezintă doar primul pas către un proces eficient de insolvenţă, iar totul depinde mai degrabă de implementarea şi continua modernizare a cadrului instituţional, pe baza feedback-ului obţinut în urma activităţilor practice.

Eficienţa procesului de insolvenţă depinde şi de alte instituţii care, pentru a putea fi ele însele eficiente, trebuie să-şi îmbunătăţească performanţele, precum şi nivelul de colaborare reciprocă.

Sistem de cadastru şi carte funciară în special are nevoie de schimbări importante, sistemul de licitare pentru punerea în aplicare a executărilor silite este mult prea lung, iar tribunalele au adesea un volum prea mare de dosare de gestionat, iar angajaţii lor au nevoie de mai multe cursuri, în special noţiuni de bază în domenii cum ar contabilitatea, finanţele şi economia. Banca Mondială s-a implicat deja în câteva proiecte majore de reformă, cum ar fi cel dedicat sistemului cadastral. Acest lucru poate avea un impact pozitiv asupra procesului de insolvenţă.

Evenimentul de astăzi este primul pas pe calea diseminării şi instruirii unora dintre principalii factorii interesaţi, însă în mod cert mai sunt încă multe lucruri de făcut.

În concluzie, doresc sa le mulţumesc organizatorilor: din partea Ministerului Justiției, dl Ministru şi echipa sa tehnică, în frunte cu dl. judecător Motiu, iar din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, dl președinte Ciucă.

Doresc, de asemenea, să-mi exprim recunoştinţa şi faţă de toate părţile interesate care au făcut observaţii asupra raportului, astfel ajutându-ne să avem o evaluare echilibrată. Aş dori să menţionez câteva dintre acestea: Asociaţia Română a Băncilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi, desigur, reprezentanţii mediului de afaceri.

Raportul privind Respectarea Standardelor şi Codurilor, precum şi următorii paşi recomandaţi în planul de acţiune al raportului creează condiţiile necesare pentru continuarea acestei reforme complete în cadrul juridic, ce are ca scop asigurarea unui mediu de afaceri prietenos în România, care să fie adaptat pieţei unice UE. Vă invit să revizuiţi cu atenţie şi să dezbateţi recomandările cu un accent deosebit pe  partea de implementare. 


Contacte media
În Bucharest
Daniel Kozak
tel : + 40212010388
dkozak@worldbank.org

Api
Api

Welcome